Javni podatki / Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

Izjave o neodvisnosti

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Izplačilo regresa za leto 2020

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2020.

Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi HSE d.o.o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb.

V družbi HSE d.o.o. je bil izplačan polni regres za leto 2020 v višini 1.898,39  EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu.  oz. v skupni višini 382.841.98 EUR bruto. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi HSE d.o.o. v letu 2020, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2020, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2020.

Podatki o izplačilih odvisnih družb so razvidni na njihovih spletnih straneh.

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2019

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2019.

Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HSE d.o.o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HSE d.o.o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2019 v višini 645 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2019. Skupni znesek je znašal 112.480 EUR.

Podatki odvisnih družb:

DEM: https://www.dem.si/sl-si/Informacije-javnega-zna%C4%8Daja

PV: http://www.rlv.si/si/premogovnik-velenje/1693

TEŠ: http://www.te-sostanj.si/si/novice/2019/12/3392-IZPLACILO-POSLOVNE-USPESNOSTI-ZA-LETO-2019

SENG: https://www.seng.si/informacije-javnega-znacaja/

 

 

VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB DEJAVNOSTI DRUŽB SKUPINE HSE

HSE d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

DEM d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

SENG d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

TEŠ d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

RGP d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

Premogovnik Velenje, d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

HTZ, I.P., d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

 

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije Ur.l. RS 6/2015; 80/2015; 6/2017; 66/2017; 82/2018 in 24/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20156&stevilka=175

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201580&stevilka=3149

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20176&stevilka=279

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201766&stevilka=3107

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201882&stevilka=4016

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201924&stevilka=1053

 

Sipoteh, d.o.o. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije Ur.l. RS 6/2015; 80/2015; 6/2017; 66/2017; 82/2018 in 24/2019

 

Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

 

 

PLP, d.o.o.

 

Kolektivna pogodba za lesarstvo UR.l. RS 58/2017; 51/2018 in 45/2019

 

 

 

 

 

Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20156&stevilka=175

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201580&stevilka=3149

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20176&stevilka=279

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201766&stevilka=3107

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201882&stevilka=4016

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201924&stevilka=1053