Javni podatki / Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila in je dostopna na spletni strani družbe htpp://www.hse.si.

Izjave o neodvisnosti

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Izplačilo regresa za leto 2022

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2022.

Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi HSE d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb.

V družbi HSE d. o. o. je bil izplačan polni regres za leto 2022 v višini 1.949,10  EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu.  oz. v skupni višini 416.925,70 EUR bruto. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi HSE d. o. o. v letu 2022, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2022, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022.

Podatki o izplačilih odvisnih družb so razvidni na njihovih spletnih straneh:

SENG: Informacije javnega značaja – Javni podatki (seng.si)

DEM: Informacije javnega značaja – b2b (dem.si)

ECE: Informacije javnega značaja družbe ECE

Premogovnik Velenje: Javne objave – Premogovnik Velenje d.o.o. (rlv.si)

RGP: Informacije javnega značaja | RGP

TEŠ: Informacije javnega značaja – TES (te-sostanj.si)

HSE INVEST: Informacije javnega značaja | HSE Invest d.o.o. (hse-invest.si)

RGP: Informacije javnega značaja | RGP

ENERGIJA PLUS: Katalog informacij javnega značaja | Energija plus

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI V LETU 2022

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti v letu 2022.

Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HSE d. o. o. je Kolektivna pogodba dejavnosti ter interni akt, ki ureja plače in druge prejemke. V družbi HSE d. o. o. je bil v mesecu decembru 2022 na osnovi dogovora s Svetom delavcev izplačan del poslovne uspešnosti za leto 2021, in sicer v znesku 980,00 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve. Skupni znesek izplačil je znašal 198 tisoč evrov bruto. O izplačilu preostalega dela socialni dialog še poteka.

 

Izplačilo v odvisnih družbah:

DEM: https://www.dem.si/sl/b2b/informacije-javnega-znacaja/

PV: Javne objave – Premogovnik Velenje d.o.o. (rlv.si)

HTZ: http://www.htz.si/index.php/o-nas/informacije-javnega-znacaja

TEŠ: https://www.te-sostanj.si/podjetje/javni-podatki/informacije-javneg

a-znacaja/

PLP: Novice | PLP – Lesna industrija

SIPOTEH: Microsoft Word – IZPLA ILO POSLOVNE USPE`NOSTI ZA LETO 2022 (sipoteh.si)

SENG: https://www.seng.si/informacije-javnega-znacaja/

RGP: Izplacilo-poslovne-uspesnosti-2021.pdf (rgp.si)

POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE IN SKUPINE HSE

VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB DEJAVNOSTI DRUŽB SKUPINE HSE

HSE d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

DEM d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

SENG d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

TEŠ d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

RGP d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

Premogovnik Velenje, d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

HTZ, I.P., d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

 

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije Ur.l. RS 6/2015; 80/2015; 6/2017; 66/2017; 82/2018 in 24/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20156&stevilka=175

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201580&stevilka=3149

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20176&stevilka=279

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201766&stevilka=3107

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201882&stevilka=4016

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201924&stevilka=1053

 

Sipoteh, d.o.o. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije Ur.l. RS 6/2015; 80/2015; 6/2017; 66/2017; 82/2018 in 24/2019

 

Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

 

 

PLP, d.o.o.

 

Kolektivna pogodba za lesarstvo UR.l. RS 58/2017; 51/2018 in 45/2019

 

 

 

 

 

Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20156&stevilka=175

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201580&stevilka=3149

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20176&stevilka=279

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201766&stevilka=3107

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201882&stevilka=4016

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201924&stevilka=1053

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)