Javni podatki / Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

Izjave o neodvisnosti

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Izplačilo regresa za leto 2019

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2019.

Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi HSE d.o.o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb.

V družbi HSE d.o.o. je bil izplačan polni regres za leto 2019 v višini 1.905,36 EUR oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu.  oz. v skupni višini 334.917,12 EUR. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi HSE d.o.o. v letu 2019, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2019, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2019.

 

Podatki odvisnih družb: