Javni podatki / Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila in je dostopna na spletni strani družbe htpp://www.hse.si.

Izjave o neodvisnosti

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Izplačilo regresa za leto 2021

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2021.

Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi HSE d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb.

V družbi HSE d. o. o. je bil izplačan polni regres za leto 2021 v višini 2.062,35  EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu.  oz. v skupni višini 382.841.98 EUR bruto. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi HSE d. o. o. v letu 2021, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2021, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2021.

Podatki o izplačilih odvisnih družb so razvidni na njihovih spletnih straneh:

Premogovnik Velenje: Javne objave – Premogovnik Velenje d.o.o. (rlv.si)

HTZ: http://www.htz.si/380

DEM: https://www.dem.si/sl/b2b/informacije-javnega-znacaja/

RGP: https://www.rgp.si/podjetje/informacije-javnega-znacaja/

PLP: https://plp.si/novice/13/izplacilo_regresa_za_leto_2021/

SIPOTEH: http://www.sipoteh.si/info-jav-znacaja.htm

HSE INVEST: https://www.hse-invest.si/informacije-javnega-znacaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2020

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2020.

Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HSE d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HSE d. o. o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2020 v višini 645 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2020. Skupni znesek je znašal 130.118 EUR.

Povezave na objave odvisnih družb:

SENG: https://www.seng.si/informacije-javnega-znacaja/

TEŠ: https://www.te-sostanj.si/aktualno/medijsko-sredisce/informacije-javnega-znacaja/

DEM: https://www.dem.si/sl/b2b/informacije-javnega-znacaja/

PV: http://www.rlv.si/si/premogovnik-velenje/1665

HTZ: http://www.htz.si/380

RGP: https://www.rgp.si/podjetje/informacije-javnega-znacaja/

HSE INVEST: Informacije javnega značaja | HSE Invest d.o.o. (hse-invest.si)

 

 

 

 

 

 

VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB DEJAVNOSTI DRUŽB SKUPINE HSE

HSE d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

DEM d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

SENG d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

TEŠ d.o.o. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Ur. l. RS št. 41/2017 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2089/kolektivna-pogodba-elektrogospodarstva-slovenije

 

RGP d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

Premogovnik Velenje, d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

HTZ, I.P., d.o.o. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

 

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije Ur.l. RS 6/2015; 80/2015; 6/2017; 66/2017; 82/2018 in 24/2019 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20156&stevilka=175

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201580&stevilka=3149

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20176&stevilka=279

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201766&stevilka=3107

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201882&stevilka=4016

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201924&stevilka=1053

 

Sipoteh, d.o.o. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije Ur.l. RS 6/2015; 80/2015; 6/2017; 66/2017; 82/2018 in 24/2019

 

Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201932&stevilka=1456

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-1566/popravek-kolektivne-pogodbe-premogovnistva-slovenije

 

 

PLP, d.o.o.

 

Kolektivna pogodba za lesarstvo UR.l. RS 58/2017; 51/2018 in 45/2019

 

 

 

 

 

Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije UR.l. RS 32/2019 in 34/2019

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20156&stevilka=175

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201580&stevilka=3149

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20176&stevilka=279

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201766&stevilka=3107

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201882&stevilka=4016

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201924&stevilka=1053