DOBAVITELJI

Naši dobavitelji igrajo eno ključnih vlog pri doseganju zavidljivega položaja na energetskem trgu. Za ohranitev položaja in doseganja zadanih ciljev moramo sodelovati z najboljšimi in najuspešnejšimi dobavitelji. Kakovost, zanesljivost in stroškovna učinkovitost so v tem kontekstu ključni dejavniki. Le če skupaj optimiziramo celotno vrednostno verigo, bomo v prihodnosti še naprej dosegali očitne konkurenčne prednosti. Cilj je ustvariti optimizirano dobavno verigo.

Pri izvajanju naročil že sodelujemo z velikim številom domačih in mednarodnih dobaviteljev. Naš portfelj najuspešnejših dobaviteljev želimo še naprej razvijati in izbrati najboljše dobavitelje, ne glede na lokacijo. Zato nas v osnovi tudi zanima sodelovanje z novimi poslovnimi partnerji.

V odnosih z dobavitelji zagotavljamo, da spoštujemo kodeks ravnanja skupine HSE. Tako ne sklepamo poslovnih odnosov z dobavitelji, za katere je znano, da so kršili določena načela in veljavno zakonodajo.

Na korporativni ravni skupine HSE nabava združuje in obdeluje večino nabavnih dejavnosti skupine, pri čemer je izjema sektor trgovanja z električno energijo.

Pri svojem delu se osredotočamo na strateško in operativno vodenje in izvajanje nabavne dejavnosti ter standardizacijo poslovnih procesov. Poleg standardnih, ekonomsko merljivih ciljev procesa nabave v družbah skupine HSE poskušamo oskrbne verige z dobavitelji graditi trajnostno, kar razumemo kot družbeno, okoljsko in ekonomsko uspešno, ob zasledovanju strokovnih panožnih usmeritev, pravil javnega naročanja ter mednarodnih priporočil in standardov.

Družbe skupine HSE na letni ravni poslujejo z več kot 3.000 dobavitelji, s katerimi sklenejo letno med 9.000 in 10.000 poslov za naročila blaga, storitev in gradenj v skupni vrednosti več kot 350 mio € (leto 2020).

Veselimo se odprtega, poštenega in partnerskega sodelovanja!

floater