AKTUALNO / Karierne priložnosti

Smo uspešna mednarodna skupina, ki hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik združuje v eno blagovno znamko – skupino HSE. Ukvarjamo se s proizvodnjo in prodajo električne energije na veleprodajnem trgu v Sloveniji in tujini. Želimo biti najboljši, zato moramo biti vedno korak pred drugimi, kar dosegamo z vrhunskimi strokovnjaki.

Aktualna prosta delovna mesta

Kako iščemo nove sodelavce?

Izkušnje, znanje ter motivacija zaposlenih so za nas glavnega pomena, zato skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter njihov osebni in strokovni razvoj. Hkrati si prizadevamo za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem delovne zahteve in rezultate združujemo z zadovoljstvom in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Ključna področja, kjer zaposlujemo, so prodaja električne energije, trgovanje z energenti, tržno planiranje in optimiziranje proizvodnje, analitika, informacijske tehnologije, zato iščemo ključne kadre z izobrazbo smeri predvsem energetike, strojništva, informatike, ekonomije ali matematike.

Razvoj sodelavcev

Vzpostavljamo in ohranjamo delovno okolje, ki stremi k zadovoljstvu zaposlenih, zato sodelavcem nudimo:

 • zanimivo, raznoliko delo,
 • sodelovanje v nalogah in projektih na nivoju skupine HSE,
 • kontinuirano izobraževanje in razvoj kompetenc,
 • stimulativno nagrajevanje in napredovanje,
 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • prilagodljiv delovni čas in možnost usklajevanja službenih in privatnih obveznosti,
 • številne ugodnosti iz naslova certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost športnega udejstvovanja preko športnega društva HSE,
 • novoletno obdarovanje naših otrok,
 • druženje se na dnevu HSE (družabni in športni dan vseh zaposlenih),
 • novoletna srečanja zaposlenih
 • strokovne ekskurzije

V današnjem zahtevnem delu in tempu se lahko pohvalimo s kakovostnimi medosebnimi odnosi, ki jim dajemo velik poudarek. Zaposlene redno obveščamo o vseh dogodkih in aktualnih dogajanjih v skupini HSE z internimi publikacijami ter internim spletnim portalom, predstavniki zaposlenih so združeni v svet delavcev, ki skrbi za še večjo povezanost med zaposlenimi ter dober pretok informacij. Posebno pozornost namenjamo tudi varstvu in zdravju zaposlenih ter preventivi na tem področju.

Zaposlenim nudimo strokovni razvoj ter možnost izobraževanja tako doma kot v tujini. V okviru skupine HSE organiziramo interna (tematska) izobraževanja zaposlenih. Na ta način ohranjamo in nadgrajujemo naša specifična znanja.

Združimo energije

Menite, da lahko prispevate svoj kamenček v naš mozaik? Združimo torej energije. Pridružite se ekipi več kot tri tisoč strokovnjakov skupine HSE.

Iščemo svežo energijo

Študentke in študentje, razširite svoja obzorja in se s svežo, mladostno energijo pridružite ekipi več kot tri tisoč stokovnjakov skupine HSE.