DRUŽBA HSE / O nas

Holding Slovenske elektrarne d. o. o. je obvladujoča družba skupine HSE. Sedež ima v Ljubljani in poslovne enote v Mariboru, Šoštanju, Trbovljah in Novi Gorici. Poslovanje družbe temelji na prodaji in trgovanju z električno in toplotno energijo, z emisijskimi kuponi CO2, s potrdili o izvoru in ostalimi certifikati električne energije iz obnovljivih virov, na optimizaciji proizvodnje skupine HSE, zagotavljanjem sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema ter z vodenjem in izvedbo energetskih projektov.

OSNOVNI PODATKI HSE

Polno ime družbe: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Skrajšano ime: HSE d.o.o.
Oblika organiziranosti: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov: Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 470 41 00
Faks: +386 (0)1 470 41 01
Osnovni kapital: 29.558.789,00 €
Velikost: Velika gospodarska družba
Struktura lastništva: 100 % Republika Slovenija
Leto ustanovitve: 2001
Davčna številka: 99666189
Matična številka: 1662970000
E-pošta: [email protected]
floater