SKUPINA HSE / Proizvodnja električne energije

Skupina HSE je ena od dveh največjih družb s področja energetike v Sloveniji ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji.

S svojim uravnoteženim proizvodnim portfeljem predstavljamo ključni steber zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji, zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskega sistema in doseganja ciljev Slovenije na področju obnovljivih virov energije. Razpolagamo s skupno močjo proizvodnih kapacitet v višini 1.991 MW na pragu elektrarn.

Hidroelektrarna
Termoelektrarna
Premogovnik

HE Dravograd

28,8 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Vuzenica

62,4 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Vuhred

81 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Ožbalt

81 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Fala

58 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Mariborski otok

62,4 MW
inštalirana moč

VEČ

Mala HE Melje

2,26 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Zlatoličje

153 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Formin

118,4 MW
inštalirana moč

VEČ

Mala HE Ceršak

0,66 MW
inštalirana moč

VEČ

Mala HE Markovci

0,77 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Doblar II.

40 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Doblar I.

38,4 MW
inštalirana moč

VEČ

ČHE Avče

185 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Plave II.

20 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Plave I.

18,28 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Solkan

32,4 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Boštanj

32,4 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Arto-Blanca

39,12 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Krško

39,12 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Brežice

54,3 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Mokrice

28,5 MW
inštalirana moč

VEČ

TE Šoštanj

1.029 MW
inštalirana moč

VEČ

HSE EDT

67,4 MW
inštalirana moč

VEČ

Premogovnik Velenje

2,61 mio ton
letni izkop v 2021

VEČ

Proizvodne zmogljivosti skupine HSE

Razpolagamo s skupno močjo proizvodnih kapacitet v višini 1.991 MW na pragu elektrarn. Od tega imajo Dravske elektrarne Maribor na sistemskih hidroelektrarnah 587 MW, malih hidroelektrarnah 4 MW in sončnih elektrarnah 1 MW. Soške elektrarne Nova Gorica razpolagajo z močmi na sistemskih hidroelektrarnah v višini 136 MW, črpalni hidroelektrarni Avče 180 MW in malih hidroelektrarnah v višini 21 MW. Dva bloka Termoelektrarne Šoštanj imata moč 844 MW, dve plinski turbini pa 84 MW. HSE -Energetska družba Trbovlje ima dve plinski enoti s skupno močjo 58 MW. K skupni moči prispevajo tudi hidroelektrarne na spodnji Savi, kjer je delež HSE 49-odstoten, in sicer 76 MW.

Naše elektrarne na rekah Dravi in Soči ter v Šoštanju letno proizvedejo približno 7,5 teravatnih ur električne energije (leta 2021 7,1 TWh), kar predstavlja 68-odstotni delež v proizvodnji električne energije v Sloveniji in več kot 85-odstotni delež v strukturi proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Poleg tega imamo lasten primaren vir – lignit. V sodobnem premogovniku s podzemno eksploatacijo letno odkopljemo okoli 3 milijone ton premoga za proizvodnjo električne in toplotne energije. In končno, smo edini proizvajalec, ki lahko ponuja rezervo za vzdrževanje frekvence (prej imenovana: primarna regulacija) in avtomatsko rezervo za povrnitev frekvence (prej imenovana: sekundarna regulacija) v Sloveniji v večjem obsegu.

 

Število proizvodnih enot in moč na pragu proizvodnih enot HSE v letu 2021
Proizvodnja EE skupine HSE po družbah (GWh) v letu 2021
Proizvodnja EE skupine HSE po družbah (%) v letu 2021
Delež termo in hidro proizvodnja EE skupine HSE po družbah (%) v letu 2021