SKUPINA HSE / Proizvodnja električne energije

Skupina HSE je ena od dveh največjih družb s področja energetike v Sloveniji ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji.

S svojim uravnoteženim proizvodnim portfeljem predstavljamo ključni steber zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji, zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskega sistema in doseganja ciljev Slovenije na področju obnovljivih virov energije. Razpolagamo s skupno močjo proizvodnih kapacitet v višini 2.089 MW na pragu elektrarn.

Hidroelektrarna
Termoelektrarna
Premogovnik
Sončna elektrarna

HE Dravograd

26,2 MW
moč na pragu

VEČ

HE Vuzenica

55,6 MW
moč na pragu

VEČ

HE Vuhred

72,3 MW
moč na pragu

VEČ

HE Ožbalt

73,2 MW
moč na pragu

VEČ

HE Fala

56,8 MW
moč na pragu

VEČ

HE Mariborski otok

60 MW
moč na pragu

VEČ

Mala HE Melje

2,27 MW
moč na pragu

VEČ

HE Zlatoličje

136 MW
moč na pragu

VEČ

HE Formin

116 MW
moč na pragu

VEČ

Mala HE Ceršak

0,66 MW
moč na pragu

VEČ

Mala HE Markovci

0,9 MW
moč na pragu

VEČ

HE Doblar II.

40 MW
moč na pragu

VEČ

HE Doblar I.

30 MW
moč na pragu

VEČ

ČHE Avče

180 MW
moč na pragu

VEČ

HE Plave II.

19 MW
moč na pragu

VEČ

HE Plave I.

15 MW
moč na pragu

VEČ

HE Solkan

32 MW
moč na pragu

VEČ

HE Boštanj

31 MW
moč na pragu

VEČ

HE Arto-Blanca

39 MW
moč na pragu

VEČ

HE Krško

39 MW
moč na pragu

VEČ

HE Brežice

47 MW
moč na pragu

VEČ

HE Mokrice

28,5 MW
moč na pragu

VEČ

TE Šoštanj

928 MW
moč na pragu

VEČ

HSE EDT

58 MW
moč na pragu

VEČ

Premogovnik Velenje

2,61 mio ton
letni izkop v 2021

VEČ

SE Prapretno

3 MW
moč na pragu

SE Brežice

6 MW
moč na pragu

Proizvodne zmogljivosti skupine HSE

Razpolagamo s skupno močjo proizvodnih kapacitet v višini 2.089 MW na pragu elektrarn. Od tega imajo Dravske elektrarne Maribor na sistemskih hidroelektrarnah 596 MW, malih hidroelektrarnah 4 MW in sončnih elektrarnah 2 MW. Soške elektrarne Nova Gorica razpolagajo z močmi na sistemskih hidroelektrarnah v višini 136 MW, črpalni hidroelektrarni Avče 180 MW, malih hidroelektrarnah v višini 20 MW in sončnih elektrarnah 0,06 MW. Dva bloka Termoelektrarne Šoštanj imata moč 844 MW, dve plinski turbini pa 84 MW. HSE -Energetska družba Trbovlje ima dve plinski enoti s skupno močjo 58 MW. K skupni moči prispevajo tudi hidroelektrarne na spodnji Savi z močjo 79 MW, kjer je delež HSE 49-odstoten.

Naše elektrarne na rekah Dravi, Soči in Savi (49 %) ter v Šoštanju letno proizvedejo približno 7,5 teravatne ure električne energije (leta 2023 6,9 TWh), kar predstavlja 68-odstotni delež v proizvodnji električne energije v Sloveniji in več kot 85-odstotni delež v strukturi proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Poleg tega imamo lasten primaren vir – lignit. V sodobnem premogovniku s podzemno eksploatacijo letno odkopljemo okoli 2,6 milijona ton premoga za proizvodnjo električne in toplotne energije. In končno, smo edini proizvajalec, ki lahko ponuja rezervo za vzdrževanje frekvence (prej imenovana: primarna regulacija) in avtomatsko rezervo za povrnitev frekvence (prej imenovana: sekundarna regulacija) v Sloveniji v večjem obsegu.

 

Število proizvodnih enot in moč na pragu proizvodnih enot HSE v letu 2024
Proizvodnja EE skupine HSE po družbah (GWh) v letu 2023
Proizvodnja EE skupine HSE po družbah (%) v letu 2023
Delež termo in hidro proizvodnja EE skupine HSE po družbah (%) v letu 2023
floater