SKUPINA HSE / Pridružene in obvladovane družbe

Pridružene družbe

Naziv družbe Družba solastnica Država sedeža družbe Odstotek solastništva Odstotek lastništva skupine HSE
PLP d.o.o. Velenje PV d.o.o. Slovenija 100,00% 100,00%
SIPOTEH d.o.o. PV d.o.o. Slovenija 100,00% 100,00%
RCE d.o.o. – v stečaju TEŠ d.o.o. Slovenija 8,00% 24,50%
PV d.o.o. Slovenija 11,00%
HTZ IP d.o.o. Slovenija 1,00%
PV INVEST d.o.o. Slovenija 4,50%
FILVOTEH d.o.o. – V likvidaciji RCE d.o.o. – v stečaju Slovenija 76,00% 100,00%
HTZ IP d.o.o. Slovenija 24,00%
KARBOTEH d.o.o. – V likvidaciji RCE d.o.o. – v stečaju Slovenija 76,00% 100,00%
PV d.o.o. Slovenija 24,00%
TEHNOVETER d.o.o. – v likvidaciji RCE d.o.o. – v stečaju Slovenija 76,00% 100,00%
PV d.o.o. Slovenija 24,00%
HESS d.o.o. DEM d.o.o. Slovenija 30,80% 49,00%
HSE d.o.o. Slovenija 15,40%
SENG d.o.o. Slovenija 2,80%
RGP d.o.o. PV d.o.o. Slovenija 4% 100,00%
DEM d.o.o. Slovenija 86,9%
TEŠ d.o.o. Slovenija 5,1%
SENG d.o.o. Slovenija 4%
HTZ Velenje, I.P., d.o.o. PV d.o.o. Slovenija 100,00% 100,00%

Obvladovane družbe

Družba Naslov Dejavnost Odstotek lastništva Odstotek glasovalnih pravic
SOENRGETIKA d.o.o. Stara cesta 1, 4000 Kranj Proizvodnja elektrike in toplote 25,0 % 25,0 %