Električna Energija
Hidroelektrarna
Termoelektrarna
Premogovnik
Sončna elektrarna
Hčerinska družba
Obvladujoča družba
Hidroelektrarne na Spodnji Savi

HE Dravograd

26,2 MW
moč na pragu

VEČ

HE Vuzenica

55,6 MW
moč na pragu

VEČ

HE Vuhred

72,3 MW
moč na pragu

VEČ

HE Ožbalt

73,2 MW
moč na pragu

VEČ

HE Fala

56,8 MW
moč na pragu

VEČ

HE Mariborski otok

60 MW
moč na pragu

VEČ

Mala HE Melje

2,27 MW
moč na pragu

VEČ

HE Zlatoličje

136 MW
moč na pragu

VEČ

HE Formin

116 MW
moč na pragu

VEČ

Mala HE Ceršak

0,66 MW
moč na pragu

VEČ

Mala HE Markovci

0,9 MW
moč na pragu

VEČ

HE Doblar II.

40 MW
moč na pragu

VEČ

HE Doblar I.

30 MW
moč na pragu

VEČ

ČHE Avče

180 MW
moč na pragu

VEČ

HE Plave II.

19 MW
moč na pragu

VEČ

HE Plave I.

15 MW
moč na pragu

VEČ

HE Solkan

32 MW
moč na pragu

VEČ

HE Boštanj

31 MW
moč na pragu

VEČ

HE Arto-Blanca

39 MW
moč na pragu

VEČ

HE Krško

39 MW
moč na pragu

VEČ

HE Brežice

47 MW
moč na pragu

VEČ

HE Mokrice

28,5 MW
moč na pragu

VEČ

TE Šoštanj

928 MW
moč na pragu

VEČ

HSE EDT

58 MW
moč na pragu

VEČ

Premogovnik Velenje

3,13 mio ton
letni izkop v 2019

VEČ

SE Prapretno

3 MW
moč na pragu

SE Brežice

6 MW
moč na pragu

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000 Maribor

VEČ

HSE Invest d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000 Maribor

VEČ

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325 Šoštanj

VEČ

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000 Nova Gorica

VEČ

HSE-EDT Trbovlje d.o.o.
Ob železnici 27
1420 Trbovlje

VEČ

Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33a
8250 Brežice

VEČ

Srednjesavske elektrarne d.o.o.
Ob Železnici 27
SI – 1420 Trbovlje

Premogovnik Velenje d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje

VEČ

Holding Slovenske elektrarne
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana

VEČ

HSE V ŠTEVILKAH

1.988
MW
Skupna moč proizvodnih kapacitet
VEČ
3.000+
zaposlenih
Preverite karierne priložnosti
VEČ
20
trgov
Eden glavnih trgovcev v jugovzhodni Evropi
VEČ
floater