Električna Energija
Hidroelektrarna
Termoelektrarna
Premogovnik
Hčerinska družba
Obvladujoča družba
Hidroelektrarne na Spodnji Savi

HE Dravograd

28,8 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Vuzenica

62,4 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Vuhred

81 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Ožbalt

81 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Fala

58 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Mariborski otok

62,4 MW
inštalirana moč

VEČ

Mala HE Melje

2,26 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Zlatoličje

153 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Formin

118,4 MW
inštalirana moč

VEČ

Mala HE Ceršak

0,66 MW
inštalirana moč

VEČ

Mala HE Markovci

0,77 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Doblar II.

38,4 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Doblar I.

40 MW
inštalirana moč

VEČ

ČHE Avče

180 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Plave II.

20 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Plave I.

18,28 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Solkan

32,4 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Boštanj

32,4 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Arto-Blanca

39,12 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Krško

39,12 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Brežice

45,3 MW
inštalirana moč

VEČ

HE Mokrice

28,5 MW
inštalirana moč

VEČ

TE Šoštanj

1.029 MW
inštalirana moč

VEČ

HSE EDT

67,4 MW
inštalirana moč

VEČ

Premogovnik Velenje

3,13 mio ton
letni izkop v 2019

VEČ

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000 Maribor

VEČ

HSE Invest d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000 Maribor

VEČ

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325 Šoštanj

VEČ

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000 Nova Gorica

VEČ

HSE-EDT Trbovlje d.o.o.
Ob železnici 27
1420 Trbovlje

VEČ

Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33a
8250 Brežice

VEČ

Srednjesavske elektrarne d.o.o.
Ob Železnici 27
SI – 1420 Trbovlje

Premogovnik Velenje d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje

VEČ

Holding Slovenske elektrarne
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana

VEČ

HSE V ŠTEVILKAH

1.988
MW
Skupna moč proizvodnih kapacitet
VEČ
3.000+
zaposlenih
Preverite karierne priložnosti
VEČ
20
trgov
Eden glavnih trgovcev v jugovzhodni Evropi
VEČ