DRUŽBA HSE / O nas

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je obvladujoča družba skupine HSE. Sedež ima v Ljubljani in poslovne enote v Mariboru, Šoštanju in Novi Gorici. V Ljubljani delujejo poslovodstvo ter ključni sektorji in službe (splošni sektor, sektor trgovanja, sektor proizvodnje, služba za investicije, služba informatike, služba za korporativno komuniciranje, služba financ, služba računovodstva, služba kontrolinga, služba za korporativno varnost, služba upravljanja s tveganji, služba komerciale, služba za energetske politike in EU zadeve). V Mariboru je center vodenja proizvodnje, investicije in telekomunikacije ter center za operativno vodenje celotne proizvodnje električne energije skupine HSE. Šoštanjska poslovna enota skrbi za domači trg, kupoprodajne odnose med družbami skupine, spremljanje in izračunavanje odstopanj, dolgoročno planiranje in obračun električne energije. Enota v Novi Gorici pa je odgovorna za tuje trge.

OSNOVNI PODATKI HSE

Polno ime družbe: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Skrajšano ime: HSE d.o.o.
Oblika organiziranosti: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov: Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 470 41 00
Faks: +386 (0)1 470 41 01
Osnovni kapital: 29.558.789,00 €
Velikost: Velika gospodarska družba
Struktura lastništva: 100 % Republika Slovenija
Leto ustanovitve: 2001
Davčna številka: 99666189
Matična številka: 1662970000
E-pošta: info@hse.si