PROJEKTI / Leonardo

Leonardo – Platforma za napoved proizvodnje OVE el. energije

KRATEK OPIS:
Leonardo – big data platforma z umetno inteligenco za trenutno, kratkoročno in dolgoročno napovedovanje proizvodnje električne energije fotovoltaične elektrarne, temelji na zbiranju podatkov o ključnih okoljskih parametrih, računalniškem vidu za spremljanje vremena in naprednih algoritmih strojnega učenja ter naslavlja glavno težavo, ki ovira širšo uporabo obnovljivih virov energije (OVE).

Trenutno obstajajo storitve, ki nudijo napoved osončenosti glede na vremensko napoved, lokalne karakteristike in letni čas. Nobena od teh rešitev pa ni zanesljiva na kratek rok, saj ne zajamejo kratkoročnih vremenskih fluktuacij. Z združitvijo srednje in dolgoročne napovedi ter kratkoročnih podatkov o trenutni situaciji lahko zgradimo modele strojnega učenja, ki natančneje napovejo vrednosti relevantnih okoljskih parametrov, ki določajo proizvedeno električno moč. To je predmet projekta Leonardo – razvita bo celovita integrirana platforma, ki bo koristila vse relevantne podatke za optimalno napovedovanje proizvodnje in vzdrževanje fotovoltaičnih elektrarn.

NAMEN in CILJI:
Namen projekta je razviti platformo z umetno inteligenco za trenutno, kratkoročno in dolgoročno napovedovanje proizvodnje električne energije fotovoltaične elektrarne s ciljem: i) zmanjševanja porabe neobnovljivih virov energije (termoelektrarn na premog in plinskih termoelktrarn) in izpustov CO2, ki se (v primeru netočnih napovedih proizvodnje) uporabljajo ob nenadnih padcih proizvodnje iz obnovljivih virov energije (OVE).

PARTNERJI V PROJEKTU:

  • MEDIUS, računalniški inženiring in svetovanje, d.o.o.
  • HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
  • AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o
  • Instrumentation Technologies, elektronska instrumentacija in produkti za procesiranje signalov, d.o.o.

ZEČETEK PROJEKTA: 1.1.2023

KONEC PROJEKTA: 30.6.2025

PREDVIDENA SKUPNA FINANČNA VREDNOST: 1.804.426,03 EUR

PREDVIDENA VIŠINA FINANCIRANJA: 992.882,45 EUR

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz mehanizma, »NextGenerationEU“.

Več informacij o EU sredstvih najdete na povezavi: http://evropskasredstva.si/

floater