DRUŽBENA ODGOVORNOST

DOBRODELNOST

V HSE finančno pomagamo različnim posameznikom, organizacijam in projektom. Vsakoletna sponzorstva in donacije dobrodelnim, športnim, kulturnim, znanstvenim ter izobraževalnim projektom sledijo načelom, ki so določena v strateških dokumentih in predstavljajo pomemben del korporativnega komuniciranja skupine HSE.

Smo ponosni pokrovitelji večjih in manjših, znanih in manj znanih klubov, društev in posameznikov , ki vsak na svojem področju prispevajo k večji prepoznavnosti tako HSE kot Slovenije nasploh.

DRUŽBENO ODGOVORNI PROJEKTI

MODRI JAN

Med pomembnejšimi oblikami komuniciranja z javnostjo o vsebinah, ki zadevajo odnos do okolja v skupini HSE in delovanje v duhu trajnostnega razvoja, so tudi projekti, namenjeni mladim. Med njimi je predvsem najbolj prepoznaven Modri Jan, ki poudarja okoljsko naravnanost, skrb za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije pri najmlajših in posledično njihovih vzgojiteljih, učiteljih in starših.

E-MOBILNOST

V HSE spodbujamo ekološko čist(ejš)o vožnjo. V našem voznem parku je pet električnih vozil, ki jih uporabljajo zaposleni.