DRUŽBA HSE / Vodstvo

HSE d.o.o. vodi tričlansko poslovodstvo, ki ga sestavljajo generalni direktor in dva poslovna direktorja. Člane poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče devetčlanski Nadzorni svet HSE d.o.o. Poslovodstva odvisnih družb skupine HSE, ki so v 100-odstotni lasti HSE d.o.o., imenuje in odpokliče ustanovitelj družb – HSE d.o.o., razen v Premogovniku Velenje d.o.o., kjer to stori nadzorni svet družbe.

VODSTVO KROVNE DRUŽBE

mag. Stojan Nikolić

Generalni direktor HSE

dr. Viktor Vračar

Poslovni direktor HSE

mag. Mirko Marinčič

Poslovni direktor HSE

Vodstva družb v skupini HSE

 

Družba Vodstvo
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. mag. Stojan Nikolić, dr. Viktor Vračar, mag. Mirko Marinčič
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Andrej Tumpej
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. mag. Radovan Jereb
Srednjesavske elektrarne d.o.o. dr. Matjaž Eberlinc
HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o. Ervin Renko
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. dr. Viktor Vračar in Mitja Tašler
Premogovnik Velenje, d.o.o. mag. Ludvik Golob in mag. Mojca Letnik
HSE Invest d.o.o. Miha Pečovnik
HSE Balkan Energy d.o.o. Irena Stare in Drago Skornšek
HSE Adria d.o.o. Irena Stare
HSE Mak Energy DOOEL mag. Primož Pogačnik in Drago Skornšek
HSE BH d.o.o. Zlatko Sahadžić
Podružnca HSE Praga Drago Skornšek
Predstavništvo HSE v Bukarešti Drago Skornšek

Nadzorni svet HSE d.o.o.

  • Tomaž Besek, predsednik
  • mag. Barbara Gorjup, namestnica predsednika
  • dr. Boštjan Markoli
  • dr. Miloš Pantoš
  • Vesna Cukrov
  • mag. Goran Brankovič
  • Boštjan Jančar (predstavnik zaposlenih)
  • Jernej Otič (predstavnik zaposlenih)
  • mag. Petja Rijavec (predstavnica zaposlenih)