DRUŽBA HSE / Poslovodstvo

HSE d.o.o. vodi tričlansko poslovodstvo, ki ga sestavljajo generalni direktor in dva poslovna direktorja. Člane poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče devetčlanski Nadzorni svet HSE d.o.o. Poslovodstva odvisnih družb skupine HSE, ki so v 100-odstotni lasti HSE d.o.o., imenuje in odpokliče ustanovitelj družb – HSE d.o.o., razen v Premogovniku Velenje d.o.o., kjer to stori nadzorni svet družbe.

Glavna pisarna: 01/470 – 41 – 10, glavna.pisarna@hse.si

VODSTVO KROVNE DRUŽBE

dr. Viktor Vračar

Generalni direktor HSE

Uroš Podobnik

Poslovni direktor HSE

mag. Marko Štrigl

Poslovni direktor HSE

Vodstva družb v skupini HSE

Družba Vodstvo
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dr. Viktor Vračar, Uroš Podobnik, mag. Marko Štrigl
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Aleksander Brunčko, mag. Damjan Seme
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. mag. Radovan Jereb
Srednjesavske elektrarne d.o.o. dr. Matjaž Eberlinc
HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o. Ervin Renko
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.  mag. Matjaž Vodušek in Mitja Tašler
Premogovnik Velenje, d.o.o. dr. Janez Rošer in Aleš Logar
HSE Invest d.o.o. mag. Jure Šimic
RGP d.o.o. Miran Hudournik
ECE d.o.o. Sebastijan Roudi
Energija plus d.o.o. mag. Alan Perc
HSE Balkan Energy d.o.o. Irena Stare in Drago Skornšek
HSE Mak Energy DOOEL mag. Primož Pogačnik in Drago Skornšek
HSE BH d.o.o. Zlatko Sahadžić
Podružnica HSE Praga Drago Skornšek