DRUŽBA HSE / Vodstvo

HSE d.o.o. vodi tričlansko poslovodstvo, ki ga sestavljajo generalni direktor in dva poslovna direktorja. Člane poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče devetčlanski Nadzorni svet HSE d.o.o. Poslovodstva odvisnih družb skupine HSE, ki so v 100-odstotni lasti HSE d.o.o., imenuje in odpokliče ustanovitelj družb – HSE d.o.o., razen v Premogovniku Velenje d.o.o., kjer to stori nadzorni svet družbe.

Glavna pisarna: 01/470 – 41 – 10, glavna.pisarna@hse.si

VODSTVO KROVNE DRUŽBE

dr. Viktor Vračar

Generalni direktor HSE


Fotografije za medije ▼
Uroš Podobnik

Poslovni direktor HSE


mag. Marko Štrigl

Poslovni direktor HSE

Vodstva družb v skupini HSE

Družba Vodstvo
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dr. Viktor Vračar, Uroš Podobnik, mag. Marko Štrigl
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Andrej Tumpej
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. mag. Radovan Jereb
Srednjesavske elektrarne d.o.o. dr. Matjaž Eberlinc
HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o. Ervin Renko
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. dr. Viktor Vračar in Mitja Tašler
Premogovnik Velenje, d.o.o. dr. Janez Rošer
HSE Invest d.o.o. mag. Jure Šimic
HSE Balkan Energy d.o.o. Irena Stare in Drago Skornšek
HSE Mak Energy DOOEL mag. Primož Pogačnik in Drago Skornšek
HSE BH d.o.o. Zlatko Sahadžić
Podružnca HSE Praga Drago Skornšek
Predstavništvo HSE v Bukarešti Drago Skornšek

Nadzorni svet HSE d.o.o.

  • mag. Franc Dover, predsednik
  • Andrej Janša, namestnik predsednika
  • mag. Damjan Seme
  • dr. Robert Celec
  • Janez Gutnik
  • Vesna Cukrov
  • Boštjan Jančar (predstavnik zaposlenih)
  • Jernej Otič (predstavnik zaposlenih)
  • mag. Petja Rijavec (predstavnica zaposlenih)