DRUŽBA HSE / Poslovodstvo

HSE d.o.o. vodi dvočlansko poslovodstvo, ki ga sestavljata generalni direktor in poslovni direktor. Člane poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče devetčlanski Nadzorni svet HSE d.o.o. Poslovodstva odvisnih družb skupine HSE, ki so v 100-odstotni lasti HSE d.o.o., imenuje in odpokliče ustanovitelj družb – HSE d.o.o.

Glavna pisarna: 01/470 – 41 – 10, [email protected]

VODSTVO KROVNE DRUŽBE

dr. Tomaž Štokelj

Generalni direktor HSE

Uroš Podobnik

Poslovni direktor HSE

Vodstva družb v skupini HSE

Družba Vodstvo
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dr. Tomaž Štokelj, Uroš Podobnik
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. mag. Damjan Seme
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Mitja Gorjan
Srednjesavske elektrarne d.o.o. dr. Matjaž Eberlinc
HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o. Ervin Renko
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. mag. Branko Debeljak
Premogovnik Velenje, d.o.o. mag. Marko Mavec, dr. Janez Rošer, mag. Maja Gazvoda
HSE Invest d.o.o. mag. Jure Šimic
ECE d.o.o. mag. Sebastijan Roudi
RGP d.o.o. mag. Aleksandar Erkić
Energija plus d.o.o. mag. Alan Perc
HSE Balkan Energy d.o.o. Irena Stare in Drago Skornšek
HSE Mak Energy DOOEL Matej Erik Wagner in Drago Skornšek
HSE BH d.o.o. Zlatko Sahadžić
Podružnica HSE Praga Drago Skornšek
floater