DRUŽBA HSE / Poslovodstvo

HSE d.o.o. vodi dvočlansko poslovodstvo, ki ga sestavljata generalni direktor in poslovni direktor. Člane poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče devetčlanski Nadzorni svet HSE d.o.o. Poslovodstva odvisnih družb skupine HSE, ki so v 100-odstotni lasti HSE d.o.o., imenuje in odpokliče ustanovitelj družb – HSE d.o.o., razen v Premogovniku Velenje d.o.o., kjer to stori nadzorni svet družbe.

Glavna pisarna: 01/470 – 41 – 10, glavna.pisarna@hse.si

VODSTVO KROVNE DRUŽBE

dr. Tomaž Štokelj

Generalni direktor HSE

Uroš Podobnik

Poslovni direktor HSE

Vodstva družb v skupini HSE

Družba Vodstvo
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dr. Tomaž Štokelj, Uroš Podobnik
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. mag. Damjan Seme
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Mitja Gorjan
Srednjesavske elektrarne d.o.o. dr. Matjaž Eberlinc
HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o. Ervin Renko
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. mag. Branko Debeljak
Premogovnik Velenje, d.o.o. mag. Marko Mavec in dr. Janez Rošer
HSE Invest d.o.o. mag. Jure Šimic
ECE d.o.o. mag. Sebastijan Roudi
RGP d.o.o. mag. Aleksandar Erkić
Energija plus d.o.o. mag. Alan Perc
HSE Balkan Energy d.o.o. Irena Stare in Drago Skornšek
HSE Mak Energy DOOEL Simon Urbancl in Drago Skornšek
HSE BH d.o.o. Zlatko Sahadžić
Podružnica HSE Praga Drago Skornšek