SKUPINA HSE / O skupini

Skupina HSE je največji proizvajalec in prodajalec električne energije iz lastnih, domačih virov na veleprodajnem trgu v Sloveniji ter največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Med ostale naše dejavnosti sodijo pridobivanje lignita, zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema v Sloveniji, ter vodenje in izvedbo energetskih ter okoljskih projektov.

Skupina HSE je članica naslednjih slovenskih in mednarodnih združenj:

Hčerinska družba
Obvladujoča družba
Srednjesavske elektrarne

ECE d.o.o.
Vrunčeva 2 a
3000 Celje

VEČ

HSE Invest d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000 Maribor

VEČ

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000 Maribor

VEČ

Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33a
8250 Brežice

VEČ

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325 Šoštanj

VEČ

HSE-EDT Trbovlje d.o.o.
Ob železnici 27
1420 Trbovlje

VEČ

Premogovnik Velenje d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje

VEČ

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000 Nova Gorica

VEČ

Srednjesavske elektrarne d.o.o.
Ob Železnici 27
SI – 1420 Trbovlje

Holding Slovenske elektrarne
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana

VEČ

RGP d.o.o.
Rudarska 6
3320 Velenje

VEČ

Energija plus
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

VEČ
floater