SKUPINA HSE / HSE v tujini

HSE Balkan Energy d.o.o.

Ustanovitev družbe HSE Balkan Energy s sedežem v Beogradu je bila rezultat širjenja poslovanja v JV Evropo. Srbija ima v svoji regiji pomembno geografsko in energetsko vlogo, razvit elektroenergetski sistem in pomembne vire, kot so voda, premog in geotermalna energija. Družba trguje z električno energijo in nudi podporo pri širitvi našega poslovanja v JV Evropo.

NASLOV

HSE Balkan Energy
Milutina Milankovića 27
11070 Novi Beograd
Srbija

Vodstvo družbe

Irena Stare, direktorica
Drago Skornšek, direktor

Kontakti

Telefon: +381 11 311 55 86
Faks: +381 11 311 55 87
E-mail: balkan.energy@hse.si

HSE MAK Energy DOOEL

Družba je bila ustanovljena za potrebe trgovanja z električno energijo. Zakonodaja R. Makedonije namreč zahteva, da je za pridobitev licence za trgovanje z električno energijo potrebno imeti pravno osebo, registrirano v Makedoniji.

Naslov

HSE Mak Energy DOOEL
Bul. Ilinden No. 47/1-2
1000 Skopje, Municipality Centar
Makedonija

Vodstvo družbe

mag. Primož Pogačnik, direktor
Drago Skornšek, direktor

Kontakti

Telefon: +389 23 118 825
Faks: +389 23 114 862
E-mail: info@hse.si

HSE BH Energetsko preduzeće d.o.o. Sarajevo

Družba HSE BH Energetsko preduzeće d.o.o. Sarajevo je ustanovljena leta 2010 s sedežem v Sarajevu kot hčerinska družba v 100 odstotni lasti Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. s sedežem v Sloveniji. Zakonodaja BiH namreč zahteva, da je za pridobitev licenc (FERK in DERK) za trgovanje z električno energijo na področju BiH in za čezmejno trgovanje potrebno imeti pravno osebo registrirano v BiH.

Osnovna dejavnost družbe je trgovina z električno energijo v Bosni in Hercegovini. Družba je vpeta v trgovalno mrežo matične družbe HSE d.o.o., ki trguje v kar 19. državah po Evropi. Dodatne informacije na www.hse.si.

Od 1.1.2015 je trg z električno energijo v Bosni in Hercegovini 100 odstotno liberaliziran tako, da lahko vsakdo, tudi gospodinjstva,  prosto izbira svojega dobavitelja elektrike. HSE BH d.o.o. v letošnjem letu ne planira ponujati elektrike manjšim družbam in gospodinjstvom, saj je osredotočenost družbe zaenkrat le na veleprodajnem trgu.

Za dodatne informacije, ponudbe, razpise nas lahko kontaktirate na našem naslovu ali preko telefona oziroma elektronske pošte.

Naslov

HSE Energetsko preduzeće d.o.o.
Alije Isakovića 1
71000 Sarajevo
Bosna in Hercegovina

Vodstvo družbe

Zlatko Sahadžić, direktor
Drago Skornšek, prokurist
Oton Korenč, prokurist

Kontakti

Telefon: +387 33 266 495
Faks: +387 33 266 496
E-mail: hse.bh@hse.si

Podružnica HSE Praga

Na osnovi v letu 2007 pridobljene licence za trgovanje z električno energijo se podružnica v Pragi ukvarja z nakupom električne energije od kvalificiranih proizvajalcev, prodajo električne energije upravičenim odjemalcem in drugim trgovcem z električno energijo na organiziranem češkem trgu, katerega članica je. Hkrati podružnica omogoča sodelovanje na avkcijah za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

Naslov

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Ujezd 409/19
11800 Praha 1 – Mala Strana
Češka

Vodstvo podružnice

Drago Skornšek

Kontakti

Telefon: +42 (0) 257 311 210
Faks: +42 (0) 257 317 238
E-mail: hse.praha@hse.si