DRUŽBA HSE / Nadzorni svet
mag. Franc Dover

Predsednik NS

Andrej Janša

Podpredsednik NS

Denis Bele
dr. Robert Celec
Janez Gutnik
mag. Petja Rijavec

Predstavnica zaposlenih

Jernej Otič

Predstavnik zaposlenih

Boštjan Jančar

Predstavnik zaposlenih