DRUŽBA HSE / Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe HSE d. o. o. sestavljajo:

Predsednica NS dr. Nevenka Hrovatin
Namestnik predsednice NS David Valentinčič
Članica NS mag. Barbara Gorjup
Član NS Boštjan Grešak
Član NS Denis Bele
Član NS Miha Šebenik
Predstavnik zaposlenih v NS Peter Cerkvenik
Predstavnik zaposlenih v NS Jernej Otič
Predstavnik zaposlenih v NS Dejan Kolarič