PROJEKTI / HSE Sonce

O projektu

Skupina HSE sledi smernicam na področju varstva okolja in obnovljivih virov energije. Že danes smo največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. V letu 2020 smo proizvedli kar 88 odstotkov »zelene« električne energije v Sloveniji, za kar gre zasluga našim hidroelektrarnam. Dravske elektrarne Maribor in Soške elektrarne Nova Gorica so z 995 GWh proizvedene električne energije oktobra dosegle največjo mesečno proizvodnjo v zgodovini obstoja skupine HSE, istega meseca pa smo zabeležili tudi največjo dnevno količino proizvedene električne energije v zgodovini obstoja HSE: kar 36,7 GWh.

Skupaj imamo 17 hidroelektrarn, 26 malih hidroelektrarn in eno črpalno hidroelektrarno. Projekt HSE Sonce pa združuje naše usmeritve, načela in projekte na področju izgradnje sončnih elektrarn.

Naše sončne elektrarne

V skupini HSE trenutno deluje šest sončnih elektrarn z manj kot enim  megavatom inštalirane moči, sedma, sončna elektrarna Prapretno, pa bo prva v Sloveniji, ki ima več kot en megavat moči in je dobila gradbeno dovoljenje.

Leto začetka obratovanja Moč na pragu (MW) Letna proizvodnja(GWh)
SE Dravograd 2012 0,041 0,042
SE OCV3 2012 0,026 0,028
SE Zlatoličje 2011 0,777 0,893
SE Formin 2012 0,112 0,123
SE Gimnazija Velenje 2011 0,049 0,049
SE Hubelj 2020 0,055 0,073
SE Prapretno 2021 3,036 3,362