PROJEKTI / HSE Sonce

O projektu

Skupina HSE sledi smernicam na področju varstva okolja in obnovljivih virov energije. Že danes smo največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Delež električne energije iz vodnih virov v skupni bilanci skupine HSE je bil v letu 2021 56-odstoten, kar je dva odstotka več kot leto poprej, na ravni države pa več kot 85-odstoten.

V skupini HSE je 17 hidroelektrarn, 26 malih hidroelektrarn in ena črpalna hidroelektrarna. Projekt HSE Sonce pa združuje naše usmeritve, načela in projekte na področju izgradnje sončnih elektrarn.

Naše sončne elektrarne

V skupini HSE trenutno deluje šest sončnih elektrarn z manj kot enim  megavatom inštalirane moči, sedma, sončna elektrarna Prapretno, pa je prva v Sloveniji, ki ima več kot en megavat moči in je dobila gradbeno dovoljenje.

Leto začetka obratovanja Moč na pragu (MW) Letna proizvodnja(GWh)
SE Dravograd 2012 0,041 0,042
SE OCV3 2012 0,026 0,028
SE Zlatoličje 2011 0,777 0,893
SE Zlatoličje segment 5 2022 2,5 3
SE Formin 2012 0,112 0,123
SE Gimnazija Velenje 2011 0,049 0,049
SE Hubelj 2020 0,055 0,073
SE Prapretno 2022 3,036 3,362
floater