AKTUALNO / Za dobavitelje/Javna naročila

HSE d.o.o., kot proizvajalec in prodajalec električne energije, lokalno in globalno nabavlja veliko različnih dobrin – raznovrstno blago in storitve. Z optimalnimi nakupi v smislu skupne dodane vrednosti zasledujemo ravnovesje med ceno, tveganji in verigo vrednosti, ob siceršnjem stalnem zagotavljanju skladnosti, kakovosti in pravočasnosti dobav.

Na osnovi potreb bomo z vami stopili v kontakt.

Za več informacij se lahko obrnete na nabava@hse.si!

Datum pošiljanja obvestilaPredmet javnega naročilaŠt. javnega naročilaRok za oddajo ponudbeStatus javnega naročilaPriloge
22.02.2019Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozilJN001012/2019-W01 12.03.2019 do 10.00 ureV tekuPriloge