AKTUALNO / Pogovor
Card image cap

POGOVOR: mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor

Čas je, da pogledamo iz okvirjev.

Card image cap

POGOVOR: mag. Alan Perc, direktor Energije plus

Če delaš nekaj, ker imaš rad, v bistvu nikoli ne delaš.

Card image cap

POGOVOR: Mag. Irena Vodopivec, vodja področja Kadri in plače v Premogovniku Velenje

Če želimo kader vzgajati za jutri, moramo začeti že danes.

Card image cap

POGOVOR: mag. Matjaž Vodušek in Mitja Tašler, Termoelektrarna Šoštanj

Ključno je, da ohranimo energetsko točko oziroma lokacijo in skozi obdobje prestrukturiranja vpeljemo nove tehnologije.

Card image cap

POGOVOR: mag. Marko Štrigl, član poslovodstva HSE

Energetika se je v zadnjem desetletju močno spremenila in proces še ni zaključen.

Card image cap

POGOVOR: mag. Jure Šimic, direktor družbe HSE Invest

Velika pozornost bo v prihodnje namenjena hranilnikom energije.

Card image cap

POGOVOR: Uroš Podobnik, poslovni direktor HSE

Prenos znanja in ohranitev ključnih znanj sta eni od najpomembnejših nalog v našem podjetju.

Card image cap

POGOVOR: mag. Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno

Sončna elektrarna Prapretno je v celoti produkt dela in znanja družb iz skupine HSE.

Card image cap

POGOVOR: dr. Janez Rošer in Aleš Logar, Premogovnik Velenje

Prenos znanja in ohranitev ključnih znanj sta eni od najpomembnejših nalog v našem podjetju.

Card image cap

POGOVOR: dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE

»Podpiram tako prizadevanja Slovenije kot aktivnosti naših družb v skupini HSE v smeri razogljičenja. «

Card image cap

POGOVOR: mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE d.o.o.

»Smo pred energetsko zelo dinamičnim obdobjem!«

floater