/ POGOVOR: mag. Alan Perc, direktor Energije plus

POGOVOR: mag. Alan Perc, direktor Energije plus

ČE DELAŠ NEKAJ, KAR IMAŠ RAD, V BISTVU NIKOLI NE DELAŠ

Energija plus, družba skupine HSE, je dobaviteljica električne energije in drugih energentov na območju Slovenije, aktivna pa je predvsem na področju dejavnosti nakupa in prodaje električne energije in zemeljskega plina ter proizvodnje toplotne energije za gospodinjstva in velike poslovne sisteme. S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbi za zanesljivo, gospodarno in do okolja prijazno energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo. Pri tem stavi na učinkovito rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov  in uvajanje naprednih energetskih sistemov.

Pogovarjali smo se z direktorjem družbe mag. Alanom Percem. Je magister MBA in univerzitetni diplomirani inženir strojništva z osemindvajsetimi leti delovnih izkušenj, vse so s področja energetike: šest let je bil direktor Plinarne Maribor in dvanajst let Energetike Maribor, Energiji plus pa se je pridružil konec marca letos.

Vodenje Energije plus ste prevzeli junija letos, kmalu zatem, ko je postala del skupine HSE. Po skoraj pol leta vodenja družbe ste si zagotovo ustvarili prvi vtis. Kje vidite dodano vrednost združitve oziroma kje vidite največ možnosti za razvoj družbe znotraj skupine?

Zagotovo je Energija plus, še posebej  v teh zahtevnih energetskih razmerah, potrebovala strateškega lastnika, ki bo zagotovil vertikalno povezanost med proizvodnjo in prodajo. S Holdingom Slovenske elektrarne je Energija plus dobila prav to. Že od samega prihoda v podjetje sem si kot prokurist v podjetju prizadeval, da se je nakupno prodajni proces zaključil v najkrajšem možnem času in omogočil prenos nakupne funkcije na strateškega lastnika. Učinkovita združena nakupno trgovalna platforma je ključnega pomena pri zagotavljanju prihodnje konkurenčnosti Energije plus.

Katera so ključna področja, ki bi jih po vašem mnenju moralo krepiti sodobno energetsko podjetje?

Zavedati se moramo, da je zgolj prodaja energije premalo. Odjemalci se morajo zavedati, da jim lahko kot strokovnjaki na energetskem področju pomagamo pri optimizaciji njihovih stroškov za energijo. Ponuditi jim moramo različne oblike energetskega pogodbeništva z izvedbo ukrepov, povezanih z obnovljivimi viri in učinkovito rabo energije. V zadnjem obdobju na tem področju izstopa predvsem postavitev sončnih elektrarn.

Priča smo naraščajočim cenam, turbulentnim spremembam na vseh nivojih. Kako se v Energiji plus odzivate na takšno okolje? Kakšna so vaša predvidevanja glede dogajanja v bližnji prihodnosti?

Odkrito povedano nam ni lahko, še posebej ob misli, da nekaj prodajamo po cenah, ki so nižje od nabavnih. Za poslovanje v letu 2022 upamo, da ga zaključimo vsaj na pozitivni ničli. Vsi trenutni scenariji kažejo tako, seveda ob predpostavki, da poraba električne energije v novembru in decembru ne bo višja od povprečja zadnjega leta. Leto 2023 pa bo zagotovo za nas še večji izziv kot leto 2022 – pri čemer moramo vedeti, da so vse trenutne simulacije odraz danes znanih cen električne energije in zemeljskega plina. V kolikor bodo cene še padale, čemur smo priča v zadnjih tednih, bo nam seveda lažje.

Kako bi ostalim članicam skupine HSE predstavili ključne prednosti družbe Energija plus?

Vloga Energije plus v ekosistemu skupine HSE je prodaja in trženje energentov, skrb za odličnost in digitalizacijo v odnosih z odjemalci ter zagotavljanje sodobnih energetskih rešitev in pristopov. Še nikoli v zgodovini ni bilo zaznati tako velike potrebe po tem, da energetski sektor izboljša skrb za odjemalca. »Big-tech« in ostala sodobna podjetja so na tem področju postavila visoko lestvico in odjemalci danes pričakujejo, da so zgolj klik stran od brezhibne uporabniške izkušnje.
Energetska podjetja so šele nedavno prepoznala potrebo po digitalni transformaciji in spremembi poslovnih modelov ter kako bolje zadovoljiti potrebe odjemalcev in stopiti v stik z njimi. Podatkovni in večkanalni pristop sta zanesljivi taktiki za izboljšanje odjemalčeve izkušnje, še posebej v močno reguliranem sektorju energetike. In prav to je ključna naloga Energije plus.

»Naša nadaljnja usmeritev ostaja trg električne energije in zemeljskega plina, vedno pomembnejše pa postaja področje sodobnih energetskih rešitev«

V skupini HSE sta trenutno dve maloprodajni družbi. Kako prvenstveno vidite ECE. Kot tekmeca? Partnerja? Zaveznika?

Pred vstopom Energije plus pod okrilje skupine HSE je bila družba ECE pomemben konkurent na slovenskem energetskem trgu. Danes je odnos med družbama partnerski: obe sta prodajna kanala celotni skupini HSE. Naša skupna naloga je, da uskladimo temeljne procese na nabavni in prodajni strani, prepoznamo najboljše prakse v eni in drugi družbi, istočasno pa izkoristimo prepoznavnost blagovne znamke obeh družb na ciljnih trgih.

Z energetiko ste tako ali drugače povezani že osemindvajset let. Katere so po vašem mnenju največje spremembe, ki so se v tem času zgodile?

Če je energetika pred dvajsetimi leti še temeljila na stabilnem okolju, se je to do danes zagotovo za sto odstotkov spremenilo: najprej odpiranje trga električne energije in zemeljskega plina, nato izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in optimizacija procesov, uvajanje obnovljivih virov energije in sedaj še energetska kriza, bodisi z nerazumno visokimi cenami energentov, zadnje mesece pa še s sicer potrebnimi ukrepi za omejevanje porabe. Skoraj nepredstavljivo v času takšnega tehnološkega razvoja sveta. Če bi me pred kakšnim letom vprašali, ali je to sploh mogoče, bi bil moj odgovor ne.

Energija plus je relativno mlada družba: lansko leto ste praznovali deseto letnico obstoja, sicer ste pa kot del Elektra Maribor na trgu že več kot sto let. Kakšni so vaši načrti za razvoj podjetja v prihodnje?

Odpiranje trga električne energije je najprej zahtevalo ločitev dejavnosti distribucije in prodaje električne energije, zato je že leta 2001 v Elektro Maribor nastal zametek Energije plus s samostojnim sektorjem prodaje električne energije, leta 2011 pa se je ta dejavnost izločila v samostojno družbo. Energija plus se je razvila v pomembnega regionalnega dobavitelja energentov z odlično in zaupanja vredno blagovno znamko. Naša nadaljnja usmeritev ostaja trg električne energije in zemeljskega plina, vedno pomembnejše pa postaja področje sodobnih energetskih rešitev – gradnja manjših sončnih elektrarn za samooskrbo gospodinjstev in večjih za poslovne odjemalce, energetsko pogodbeništvo, ki temelji na lastni proizvodnji iz obnovljivih virov energije in učinkoviti rabi energije, ter e-mobilnost s postavljanjem polnilnih mest za javno in zasebno rabo. Skladno z naštetim povezujemo poslovne partnerje in odjemalce ter krepimo pripadnost in prepoznavnost blagovne znamke »Energija plus«. Zaradi regulacije cen električne energije in zemeljskega plina ter zagotavljanja vzdržnosti poslovanja pa je pred nami zahtevno leto. Hkrati nas čakajo dopolnitve in optimizacija procesov, povezanih z vstopom HSE v lastništvo družbe. Verjamemo, da se bomo s strokovnim znanjem in prizadevnostjo vseh zaposlenih tako kot vedno tudi tokrat uspešno soočili z vsemi prihajajočimi izzivi.

»Podatkovni in večkanalni pristop sta zanesljivi taktiki za izboljšanje odjemalčeve izkušnje, še posebej v močno reguliranem sektorju energetike. In prav to je ključna naloga Energije plus.«

Globalno segrevanje in potreba po vzdržnem gospodarstvu velevajo večje spremembe. Vsi govorijo o energetski samooskrbi, zelenemu prehodu, e-mobilnosti … Kakšen je vaš pogled na zeleno transformacijo?

V Evropski uniji smo si ključne izzive postavili z vizijo zelene Evrope, s tako imenovanim 3D (dekarbonizacija, decentralizacija in digitalizacija). Nato smo sprejeli sveženj evropskih direktiv in uredb »Čista energija za vse Evropejce«, ki v ospredje postavlja razpršene vire proizvodnje in aktivno vlogo uporabnikov. Sledi »Evropski zeleni dogovor«, po katerem bomo do leta 2030 zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za  55 odstotkov glede na izhodiščno leto 1990, in nazadnje še sveženj politik »Pripravljeni na 55«, s katerim bomo povečali delež OVE do leta 2030 z 32 na 40 odstotkov, prepovedali prodajo avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem po letu 2035 itd. Seveda pa se nam danes postavlja vprašanje, ali nam bo vse to zaradi trenutne energetske situacije zares uspelo.

Vsaka sprememba vodstva prinese nov veter v kulturo podjetja. Kakšen je vaš način vodenja?

Vsak človek je samostojna osebnost in prav zato ima tudi vsak direktor lastne poglede na kulturo in vodenje podjetja. Ključne vrednote, ki jih pri svojem vodenju podjetij vedno zasledujem so poštenost, transparentnost, odgovornost in delavnost. Rad imam odprt in neposreden dialog, spoštovanje dogovorov in rokov. Vrata moje pisarne so vedno odprta. Zaposlenim vedno prisluhnem in si želim, da k meni prihajajo z rešitvami in izzivi; besed »problem« ali »to se ne da« ne slišim rad.

»Naša skupna naloga je, da uskladimo temeljne procese na nabavni in prodajni strani, prepoznamo najboljše prakse v eni in drugi družbi, istočasno pa izkoristimo prepoznavnost blagovne znamke obeh družb na ciljnih trgih.«

S kakšno naravnanostjo prihajate na delo? Kako se pripravite na delovni dan? Se strinjate s trditvijo, da v kolikor delaš nekaj, kar delaš rad, v bistvu nikoli ne delaš?

Prizadevam si, da na delo prihajam dobro razpoložen in s pozitivno energijo. Absolutno se strinjam s trditvijo, da če delaš nekaj, kar imaš rad, v bistvu nikoli ne delaš, saj je to del tvoje osebnosti, tvojih želja in pričakovanj.

Kje črpate energijo in ideje za svoje delo? Kaj je tisto, kar vas najbolj izpolnjuje?

Čeprav nisem nikoli bil profesionalni športnik, si življenja brez športa ne znam predstavljati. Košarka in smučanje pozimi, poleti pa tenis in kolesarjenje. Seveda pa je vedno na prvem mestu družina, ki mi vselej stoji ob strani in daje dodaten zagon.

»Zaposlenim vedno prisluhnem in si želim, da k meni prihajajo z rešitvami in izzivi; besed »problem« ali »to se ne da« ne slišim rad.«

In čisto za konec: kako bi dopolnili naslednje stavke:

Če bi lahko sodeloval s komerkoli v slovenskem prostoru… bi izbral naše odlične športnike, ki so nam lahko velik zgled. So dokaz, da ni ovir za dosego pravega cilja.
Moja najboljša ideja je… bila izvedba financiranja projektov soproizvodnje električne in toplotne energije med javnimi in zasebnimi poslovnimi subjekti na način projektnega financiranja.
Smisel življenja je… izbrati poklic in delati to, kar te veseli.

mag. Valentina Sabol Prapotnik, vodja službe razvoja prodaje Energija plus

floater