/ POGOVOR: mag. Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno

POGOVOR: mag. Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno

PRAVIČNI PREHOD ZASAVJA: SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO JE V CELOTI PRODUKT DELA IN ZNANJA DRUŽB IZ SKUPINE HSE

Pri Holdingu Slovenske elektrarne sončne elektrarne gradimo pozimi, da lahko poleti nemoteno proizvajajo električno energijo. Za trenutno največjo pri nas, Sončno elektrarno Prapretno, smo temeljni kamen ob zvokih Rudarske godbe Hrastnik simbolično položili na dan rudarjev, 3. julija 2021. Elektrarna je v aprilu 2022 v fazi testnih preizkusov. Ves čas je projekt vodil in skupaj s številnimi sodelavci nad gradnjo bdel vodja projekta Prapretno mag. Nenad Trkulja. Gospod Trkulja je v družbi HSE že od ustanovitve družbe, torej celih dvajset let. Ponosno pove, da ima vseh 32 let delovne dobe v elektroenergetiki.

Zakaj velja Sončna elektrarna Prapretno za biser pravičnega prehoda slovenske energetike?

Sončna elektrarna Prapretno je dejansko prvi korak k energetskemu prehodu zasavske regije. Z izkopom premoga in pridobivanjem električne energije iz Termoelektrarne Trbovlje je bila v preteklosti zelo degradirana. Sončna elektrarna Prapretno je umeščena na 120 metrov visokem rekultiviranem odlagališču pepela in žlindre. S Sončno elektrarno Prapretno Holding Slovenske elektrarne na novo piše energetsko zgodbo Zasavja. Iz obnovljivih virov.

Največja sončna elektrarna v Sloveniji, Sončna elektrarna Prapretno, je v celoti produkt znanja in dela podjetij iz skupine Holding Slovenske elektrarne. Kako je bilo znotraj skupine HSE razdeljeno delo?

HSE je preučil lokacijo, ocenil potencial postavitve, naredil ekonomski izračun in oceno, da se postavitev sončne elektrarne izplača. Projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja je izvedla družba HSE Invest, ki je hčerinska družba Holdinga Slovenske elektrarne za inženiring. Izvedbo in podrobno projektiranje je prevzela invalidska družba HTZ, ki je tudi dobavila vso opremo in izvedla vse potrebne storitve za postavitev take sončne elektrarne.

Ali je za postavitev velike sončne elektrarne, kot je SE Prapretno, potrebno gradbeno dovoljenje?

Da. Slovenska zakonodaja za vse sončne elektrarne nad enim megavatom moči predvideva pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. S pravnomočnostjo se lahko pričnejo postopki postavitve elektrarne.

Pri Holdingu Slovenske elektrarne, ki je investitor v objekt, ste dovoljenje pridobili maja 2021. Kdaj ste jo postavili?

Gradbena dela na lokaciji so se pričela nekje v začetku novembra leta 2021. Predhodno so potekali vsi postopki za vzpostavitev dobaviteljske verige in ostala oprema, ki je nujno potrebna za izgradnjo take sončne elektrarne. Velja poudariti, da je žal montaža zaradi dobavnih rokov, Covida in ostalih omejitev potekala pretežno v zimskem času, nekje od novembra do januarja oziroma februarja.

Kakšna je moč SE Prapretno?

Moč SE Prapretno znaša 3.036 KW inštalirane moči.

Ali je sončno elektrarno, kot je Prapretno, na omrežje mogoče priklopiti kjer koli?

Ne. Tako velike sončne elektrarne ni mogoče v omrežje priklopiti kjer koli. Točko priklopa v distribucijsko omrežje običajno določi lokalni distributer elektroenergetskega omrežja. V našem primeru je bila to družba Elektro Ljubljana. Za potrebe priklopa je bilo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo, ki električno energijo pretvori iz 0,4 kV v 20-kilovoltni napetostni nivo in preko tega napetostnega nivoja potem elektrarna elektriko oddaja v omrežje.

Kdaj doseže sončna elektrarna kot je Prapretno vrhunec svoje delovne moči in kakšna je življenjska doba takšnih elektrarn?

Skoraj vsaka sončna elektrarna v Sloveniji doseže vrhunec svoje delovne moči v prvi polovici junija. Življenjska doba take elektrarne pa je nekje do 25 let.

Ali moduli Sončne elektrarne Prapretno električno energijo proizvajajo tudi pozimi?

Seveda. Tudi pozimi imamo sončno sevanje, a je zaradi vpadnega kota sončnega sevanja moč elektrarne temu primerno nižja.

Med vrstami modulov so izjemno veliki razmaki. Imajo kakšno posebno vlogo?

Da. Ti razmaki so posledica optimiranja v procesu projektiranja same elektrarne. Z razmaki med vrstami želimo zajeti sončno sevanje skozi vse leto.

Ali je to končna velikost Sončne elektrarne Prapretno?

Ne. Sončna elektrarna Prapretno je del večjega projekta na tej lokaciji. Sončna elektrarna Prapretno, ki jo sedaj vidimo, je samo prva faza. Računamo, da bi se lahko celotna površina izkoristila nekje do moči 13 MW električne moči. Sedanja letna proizvodnja približno treh megavatov moči pa zadošča za porabo približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev.

mag. Ksenija Koren, strokovna sodelavka službe za korporativno komuniciranje HSE