Javni podatki / Prodaja električne energije

Družba Holding Slovenske elektrarne d.o.o. bo v obdobju od 17. 06. 2022 do 17. 06. 2029 (čas trajanja korektivnih ukrepov) električno energijo iz kvote električne energije v okviru korektivnih ukrepov, h katerim se je zavezala in jih je potrdila Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence z odločbo št. 3061-9/2021-159, prodajala na naslednjih organiziranih mestih trgovanja:

Borzni posredniki

GFI EU, a trading name of Aurel BGC
42 Financial Services
TP ICAP (Europe) SA (previously ICAP Energy Limited)
Tullet Prebon (Europe) Limited
Marex Spectron Europe Limited
TSAF OTC
Corretaje e Informacion Monetaria y de Divisas, Sociedad de Valores, SOCIEDAD ANONIMA, CIMD SV (OTF)
Griffin Markets Europe SAS
ARRACO Ireland Limited

Borze električne energije

BSP d.o.o.
Avkcijska pravila za prodajo električne energije preko trgovalne platforme BSP