Javni podatki / Seznami evidenčnih naročil

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je začel veljati 1. januarja 2022, je seznam evidenčnih naročil za leto 2021 in nadaljnja leta objavljen na portalu javnih naročil.

Seznam evidenčnih naročil 2020

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v 2020, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2019

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v 2019, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2018

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v 2018, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2017

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v 2017, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2016

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v obdobju 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.