Javni podatki / Seznami evidenčnih naročil

Seznam evidenčnih naročil 2020

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v 2020, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2019

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v 2019, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2018

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v 2018, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2017

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v 2017, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2016

Seznam evidenčnih naročil družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., oddanih v obdobju 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.