Javni podatki / Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

Izjave o neodvisnosti

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o.