HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Pri projektu Modri Jan je sodelovalo skoraj 400 osnovnih šol in vrtcev in več kot 8.000 otrok.

Več

Novice: 2014

18. 11. 2014
Poklon Soči Soča že 75 let poganja pravkar rekonstruirano hidroelektrarno Doblar I, saj je prvi agregat začel obratovati davnega 8. aprila 1939. Obnova HE Doblar I s tremi Francis turbinami je potekala med leti 2009 in 2014 in je bila načrtovana na način, da so po d...
17. 11. 2014
Skupščina Termoelektrarne Trbovlje (TET), ki jo sestavljata HSE in Faktor Banka, je na današnji seji sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije družbe TET. Skupščina je imenovala likvidacijskega upravitelja, in sicer odvetnika Luko Podjeda, ki bo v trideseti...
5. 11. 2014
Odzivamo se na današnje izjave Petra Dermola, nekdanjega direktorja TEŠ, ki ga je poslovodstvo HSE kot edini družbenik odpoklicalo zaradi ugotovljenih hujših kršitev delovnih obveznosti pri oddaji poslov in naročanju storitev. Odprtih delovnopravnih postopkov v dru...
4. 11. 2014
Danes sta bila na uradnem obisku v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) minister za energijo, rudarstvo in industrijo Vlade Federacije Bosne in Hercegovine Erdal Trhulj in generalni direktor Elektroprivrede BiH dr. Elvedin Grabovica. Namen obiska je bila predstavitev ...
3. 11. 2014
Z današnjim dnem je bil s funkcije direktorja družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (TEŠ) odpoklican Peter Dermol. Dermola, ki je bil direktor TEŠ od 8.5.2013, je poslovodstvo HSE kot edini družbenik odpoklicalo zaradi ugotovljenih hujših kršitev delovnih obveznosti ...
28. 10. 2014
S ciljem objektivne obveščenosti javnosti v nadaljevanju navajamo nekaj dejstev o problematiki TET, ki prikazujejo realno sliko stanja in so odgovor na netočna poročanja nekaterih medijev. Naj najprej poudarimo, da HSE nikakor ne more prevzeti celotne odgovornosti ...
21. 10. 2014
Odzivamo se na današnjo novinarsko konferenco SDE, na kateri so njegovi predstavniki z neresnicami in populizmi znova zavajali javnost. Prvič, ne drži, da lahko TET z rednimi vzdrževalnimi deli deluje in preživi do leta 2020. TET res lahko obratuje do leta 2020, tod...
13. 10. 2014
Pogajanja s potencialnim kupcem TET, družbo Edelweiss Investment SA, so se prejšnji teden zaključila brez dogovora o prodaji 81,33 – odstotnega deleža HSE v tej svoji odvisni družbi. Poslovodstvo in nadzorni svet TET bosta glede nadaljnjega poslovanja TET izvedla vse...
8. 10. 2014
Danes se je iztekel podaljšani rok za zaključek pogajanj o prodaji 81,33-odstotnega deleža TET med pogajalskima skupinama prodajalca (HSE) in potencialnega kupca (Edelweiss Investment). Kljub pobudi SDH, ki je bila obravnavana in sprejeta na nadzornem svetu HSE 30.9....
30. 9. 2014
Na današnji 3. izredni seji Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se je le-ta seznanil z zadnjim stanjem vezanim na postopek prodaje 81,33-odstotnega deleža HSE v TET ter se strinjal s predlogom Slovenskega državnega holdinga (SDH), da se izvede zadnji krog pogajanj s p...
28. 9. 2014
Muzej hidroelektrarne Fala je prejel priznanje gibanja kultura-natura.si v kategoriji »Ohranjanje dediščine«. K sodelovanju v projektu ga je v želji po večanju prepoznavnosti kraja in posledično tudi  muzeja pritegnilo Turistično društvo Selnica ob Dravi, podelitev p...
25. 9. 2014
Za Termoelektrarno Šoštanj je bil včeraj zelo pomemben dan, saj se je Blok 6 po izvedenih zagonskih preizkusih uspešno vključil v slovensko elektro- energetsko omrežje. Pred dobrima dvema letoma so v TEŠ s pomočjo francoskega podjetja Alstom začeli z montažo gla...
24. 9. 2014
Pogajalski skupini Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) in Edelweiss Investment sta v torek, 23.9.2014, pozno popoldne znotraj svojih pooblastil uskladili pogodbo o prodaji 81,33-odstotnega deleža HSE v Termoelektrarni Trbovlje (TET). Z rezultati pogajanj je bi...
19. 9. 2014
V petek, 19. septembra 2014, je Nadzorni svet Premogovnika Velenje v skladu s statutom in poslovnikom družbe za novega predsednika Uprave s polnimi pooblastili za petletno mandatno obdobje imenoval mag. Ludvika Goloba, dozdajšnjega izvršnega direktorja Razvojnega pod...
16. 9. 2014
Družba Edelweiss Investment je v ponedeljek, 15. septembra 2014, pozno popoldne poslala končno ponudbo za nakup 81,33-odstotnega deleža HSE v družbi TET. Pred sprejemom končne odločitve bo HSE ponudbo podrobno proučil in predstavil nadzornemu svetu družbe, Slovenskem...
26. 8. 2014
Družba Dravske elektrarne Maribor  je letos v manj kot osmih mesecih izpolnila letni načrt proizvodnje električne energije, saj je do 26. avgusta proizvedla 2.633.000 MWh, kar je 47,5 odstotka vse letošnje proizvedene električne energije v skupini Holding Slovenske e...
6. 8. 2014
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne je na današnji 9. redni seji za člana poslovodstva družbe – finančnega direktorja za obdobje štirih let imenoval Stojana Nikolića; glasovanja se je zaradi nasprotja interesov vzdržal le Črt Slokan. Člana poslovodstva – tehn...
17. 7. 2014
Generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik Uprave Premogovnika Velenje (PV) Ivan Pohorec in direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Peter Dermol so v četrtek, 17. julija 2014, podpisali aneks št. 2 k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu ele...
10. 7. 2014
V sredo, 9. julija 2014, so se nadaljevala pogajanja med Upravo Premogovnika Velenje, Holdingom Slovenske elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in pogajalsko skupino stavkajočih PV. Vsi sodelujoči so se zavzeli za čimprejšnje končanje stavke. Dogovorili so se, da bodo ...
6. 7. 2014
Družba HSE je, glede na to, da je večinski lastnik družb PV in TEŠ, močno zainteresirana, da se stavka rudarjev Premogovnika Velenje zaključi in da se vzpostavijo taki odnosi med deležniki, ki bodo omogočili izvajanje osnovnih dejavnosti obeh družb. Ob tem moramo pon...
3. 7. 2014
Na Holdingu Slovenske elektrarne, večinskemu delničarju Premogovnika Velenje d. d. (PV) je danes potekal sestanek, ki so se ga udeležili generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik uprave PV Ivan Pohorec in predsednik nadzornega sveta Premogovnika Velenje Jože Ka...
2. 7. 2014
– Danes so v Krškem direktorji družb GEN energija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (SEL) in Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) podpisali Pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. (HESS). HESS bo tako...
1. 7. 2014
V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanja v velenjskem premogovniku, kjer je del zaposlenih začel s t.i. spontano stavko. Uradnih stavkovnih zahtev na HSE še nismo prejeli, zato jih ne moremo komentirati. Dejstvo je, da je Premo...
18. 6. 2014
S simbolično slovesnostjo, ki je v sredo, 18. junija, potekala v HE Zlatoličje, se je uradno zaključil dobrih 62 milijonov vreden projekt prenove HE Zlatoličje, jezu Melje in izgradnje MHE Melje. Njegova izvedba je potekala med leti 2006 in 2013, zaključen pa je bil ...
4. 6. 2014
Danes, dne 4.6.2014, bodo na gradbišču HE Brežice preusmerili tok reke Save na začasni obtočni kanal, ki je bil izveden v zadnjih dveh mesecih. Preusmeritev bo predvidoma izvedena okoli 10:00 ure. Gradnja HE Brežice se je začela sredi meseca marca 2014. S preusmer...
3. 6. 2014
Na konstitutivni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v sejni sobi upravne stavbe podjetja v torek, 3. junija 2014, je bil za predsednika nadzornega sveta imenovan Jože Kaligaro, za njegovega namestnika mag. Klemen Potisek in za predstavnika zap...
26. 5. 2014
21. seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 26. maja 2014, na zahtevo delničarja Holding Slovenske elektrarne, se je udeležilo 91,88 % delničarjev z glasovalno pravico. Delničarji so na seji Skupščine sprejeli vse predlagane spremembe in ...
20. 5. 2014
Skupina HSE, največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je leto 2013 zaključila uspešno. Kljub nizkim cenam električne energije na evropskih trgih ter zaostreni finančno-likvidnostni situaciji skupine HSE smo uspešno črpali preostanek kredita E...
19. 5. 2014
Na 13. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 19. maja 2014, so nadzorniki za predsednika Uprave Premogovnika Velenje s polnim mandatom soglasno imenovali dosedanjega začasnega predsednika uprave Ivana Pohorca. Petletni mandat ...
12. 5. 2014
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji peti redni seji potrdil poslovni načrt družbe in skupine HSE za leto 2014 s pogledom do 2016. Poslovodstvo družbe je tako dobilo zeleno luč za izvedbo zastavljenih ciljev.   »Pred skupino HSE je zahte...
9. 5. 2014
V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) se odzivamo na polemike, vezane na odpravo nadzornih svetov naših odvisnih družb DEM, SENG in TEŠ, predvsem pa na netočnosti, zavajanja in špekulacije, ki se v zvezi s tem pojavljajo. HSE je edini družbenik družb Dravskih elekt...
22. 4. 2014
Ob Svetovnem dnevu Zemlje je v Mariboru potekala konferenca z naslovom E-MOBILNOST KOT POSLOVNA PRILOŽNOST ZA SLOVENIJO, ki jo je organizirala družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. ob podpori družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. oziroma skupine HSE in ...
18. 4. 2014
Vlada RS je 5. 3. 2014 sprejela sklep, da se hidroelektrarne na območju srednje Save, določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20...
1. 4. 2014
Dne, 24. marca 2014, je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo uporabno dovoljenje družbi HESS, d.o.o. za jezovno zgradbo HE Krško. S tem se je zaključilo enoletno poskusno obratovanje, od 1. 4. 2014 je tako HE Krško v rednem obratovanju. Gradnja HE Krško...
25. 3. 2014
Veriga hidroelektrarn na spodnji Savi predstavlja večnamenski projekt, ki bo z zgrajenimi hidroelektrarnami Boštanj, Arto - Blanca in Krško ter načrtovanimi elektrarnami HE Brežice in HE Mokrice zagotavljala pomemben delež v energetski bilanci države Slovenije. Poleg...
21. 3. 2014
V petek, 21. marca 2014, je Sindikat Premogovnika Velenje z Upravo družbe in generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne sklenil sporazum za uresničitev stavkovnih zahtev in preklic stavke. Vsi deležniki so tudi podpisali sporazum, s katerim želijo urediti r...
13. 3. 2014
Danes sta v brežiškem gradu direktor družbe HESS, d.o.o., g. Bogdan Barbič in direktor družbe Riko, d.o.o.,  g. Janez Škrabec podpisala pogodbo za dobavo hidromehanske opreme za HE Brežice, naslednje v verigi na spodnji Savi. Po podpisu pogodbe je direktor Rika podpi...
6. 3. 2014
V četrtek, 6. marca 2014, je v prostorih Holdinga Slovenske elektrarne potekala izredna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje. Na njej so člani nadzornega sveta obravnavali včeraj podano odstopno izjavo Uprave Premogovnika Velenje in na podlagi odstopne izjave o...
5. 3. 2014
V Holdingu Slovenske elektrarne smo se seznanili z novico o odstopu uprave Premogovnika Velenje na današnji seji nadzornega sveta. Gre za avtonomno odločitev treh članov uprave. Zavedamo se, da je trenutna situacija skupine Premogovnik Velenje izjemno zahtevna, ter u...
5. 3. 2014
Danes, v sredo, 5. marca 2014, je na 11. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje odstopila Uprava Premogovnika Velenje. Premogovnik Velenje se nahaja na točki, kjer je dobro sodelovanje s Holdingom Slovenske elektrarne nujno. Pogoji za poslovanje v letu 2014...
3. 3. 2014
Odzivamo se na netočnosti iz sporočila za javnost, ki ga je po opozorilni stavki rudarjev poslal Premogovnik Velenje, z nekaterimi dodatnimi pojasnili. ·         Premogovnik Velenje (PV) ima v sprejetem poslovnem načrtu za leto 2013 planirano prodajo premoga Termoe...
24. 2. 2014
V Holdingu Slovenske elektrarne z vso potrebno resnostjo spremljamo dogajanje v Premogovniku Velenje (PV). Predstavniki zaposlenih te naše odvisne družbe v primeru neizpolnitve sedmih stavkovnih zahtev napovedujejo celo izredne ukrepe v obliki stavke. Njihove zahteve...