HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA)

Pokaži na zemljevidu

DružbaSrednjesavske elektrarne d. o. o. je bila ustanovljena avgusta 2011. Družbeniki – HSE d. o. o. (60 odstotkov), Savske elektrarne Ljubljana d. o. o. (30 odstotkov) in GEN energija d. o. o. (10 odstotkov) – si prizadevajo za čim prejšnji začetek, izgradnjo in upravljanje hidroelektrarn na srednji Savi, in sicer v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in Odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 22. december 2005, s katero je bila HSE podeljena koncesija za rabo vode in proizvodnjo električne energije na srednji Savi. Hidroelektrarne na srednji Savi bodo pomembno prispevale k izpolnitvi zahtev direktive EU o obnovljivih virih energije in omogočile večjo fleksibilnost obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije.

V času do danes so vzporedno potekale aktivnosti in s tem povezana vlaganja za podpis koncesijske pogodbe, aktivnosti za pripravo investicijske dokumentacije ter postopkov umeščanja v prostor. Koncesijska pogodba za srednjo Savo do danes ni podpisana. Zaradi zahtevnih razmer na trgu z EE, kakor tudi v skupini HSE, je NS HSE 12. maja 2014 sprejel PN HSE za leto 2014, kjer je določeno, da se vse aktivnosti planirane za 2014 zamrznejo s koncem maja 2014. Na projektu potekajo aktivnosti v omejenem obsegu, da se ne zaustavijo dolgotrajni postopki umeščanja v prostor. Med lastniki družbe SRESA potekajo pogovori o konsolidaciji lastništva in prenosu koncesije na SRESA.

Eden izmed razlogov za nepodpisano koncesijsko pogodbo je v širitvi območij NATURA 2000, ki lahko vpliva na možnost gradnje nekaterih HE na srednji Savi. HSE je stališča, da brez usklajene koncesijske pogodbe v ključnih elementih, ki bi jasno opredelila delitev bremena med lastniki energetske in ostale infrastrukture, ter kumulativne omejitve dajatev, ni smotrno nadaljevati z intenzivnimi vlaganji v aktivnosti na projektu izgradnje HE na srednji Savi.

Naslov

Srednjesavske elektrarne d.o.o.
Ob Železnici 27
SI - 1420 Trbovlje

Direktor SRESA

dr. Matjaž Eberlinc

Nadzorni svet

Drago Polak, namestnik predsednika

Jana Pogačnik, članica

Primož Stropnik, član

Mitja Dušak, član

Djordje Žebeljan, član


Informacije javnega značaja

Kontaktna oseba: dr. Matjaž Eberlinc, T: +386(0)1 47 04 100, E: matjaz.eberlinc@hse.si

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Srednjesavske elektrarne d.o.o.

Direktor je bil imenovan dne 17.12.2013 v skladu s 27. členom Družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo Srednjesavske elektrarne d.o.o. z dne 25.9.2013.
Prejemki direktorja v letu 2013: 0 €.

Informacije javnega značaja z zvezi s člani nadzornega sveta družbe Srednjesavske elektrarne d.o.o.

V skladu s 23. členom Družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo Srednjesavske elektrarne d.o.o. z dne 25.9.2013 so bili člani nadzornega sveta imenovani s strani skupščine na predlog družbenikov.

Člani NS:
Blaž Košorok, predsednik NS od 20.9.2013 (izplačana sejnina bruto v letu 2014 za leto 2013: 357,00 €)
mag. Jana Pogačnik, članica NS od 20.9.2013 (izplačana sejnina bruto v letu 2014 za leto 2013: 275,00 €)
Karl Vukovič; član NS od 20.9.2013 (izplačana sejnina bruto v letu 2014 za leto 2013: 275,00 €)
Primož Stropnik, član NS od 21.3.2012 (izplačana sejnina bruto v letu 2014 za leto 2013: 275,00 €)
Mitja Dušak, član NS od 21.3.2012 (izplačana sejnina bruto v letu 2014 za leto 2013: 275,00 €)
Drago Polak, namestnik predsednika NS od 23.4.2012 (izplačana sejnina bruto v letu 2014 za leto 2013: 275,00 €)