HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG)

Pokaži na zemljevidu
Sedež družbe SENG

Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o. proizvajajo modro energijo – električno energijo iz obnovljivega vira, na porečju reke Soče. Premišljena okoljska, razvojna in poslovna načela so vtkana v poslovanje družbe. Za zanesljivo proizvodnjo modre energije in doseganje poslovnih ciljev, podjetje skrbi z visoko obratovalno pripravljenostjo in zanesljivostjo proizvodnih naprav, hkrati pa išče nove razvojne možnosti in priložnosti.

SENG upravlja 5 velikih, 21 malih in prvo slovensko črpalno hidroelektrarno Avče.

HE Št. agregatov Moč na pragu Nazivna moč generatorjev Inštaliran pretok Qi
Doblar I. 3 30 MW 48 MVA 96
Doblar II. 1 40 MW 50 MVA 105
Plave I. 2 15 MW 22 MVA 75
Plave II. 1 19 MW 23 MVA 105
Solkan 3 32,4 MW 39 MVA 180
Zadlaščica 2 8 MW 10 MVA 2,2
Male HE 19 MW

Naslov

Soške elektrarne Nova Gorica
Erjavčeva ulica 20
SI - 5000 Nova Gorica

Kontakti

Telefon: +386 (0)5 339 63 10
Faks: +386 (0)5 339 63 15
E-mail: seng@seng.si
Web: www.seng.si

Direktor SENG

mag. Radovan Jereb