SavaEN / O projektu

O projektu

Izgradnja srednjesavskih hidroelektrarn bo povezala vse obstoječe objekte na reki v verigo, kar bo omogočilo boljšo odzivnost energetskega sistema Slovenije in optimalno izkoriščanje energetskega potenciala reke, kot tudi zagotovilo celostno ureditev vodotoka in obvodnega prostora z upoštevanjem okoljskih vidikov ter s ciljem ohranjanja dobrega vodnega stanja. Prispevala bodo tudi k optimalni izkoriščenosti že zgrajenih hidroelektrarn na tej reki.

Skupna letna potencialna energija vodnega telesa znaša 1.105 GWh/leto. Ob upoštevanju 50-letnega hidrološkega obdobja 1961-2010 iz povprečnih letnih pretokov reke Save.

Dela vodnega telesa srednje Save
Kota zgornje vode (Hzg) in spodnje vode (Hsp)
dela vodnega telesa (m)


Od  Hzg = 307,3

do   Hsp = 263,8 m.n.v


Od  Hzg   = 263,8

do  Hsp   = 191,0 m.n.v

Občina ali občine, v katerih je del vodnega telesa

 


Medvode, Ljubljana, Dol pri Ljubljani

 


Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Litija, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Laško

Predvidena razpoložljiva potencialna energija vode

 


262,1 GWh/leto

 


842,9 GWh/leto

floater