HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Termoelektrarna Trbovlje

HSE - Energetska družba Trbovlje d. o. o. je pravna naslednica Termoelektrarne Trbovlje, ki je bila od decembra 2014 do decembra 2017 v likvidaciji. Glede na sklep upravljalca državnega premoženja SDH in splošne ocene Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) kot edinega družbenika, da je energetsko lokacijo na območju TET smiselno ohraniti  in nadgrajevati, se je likvidacija trboveljske termoelektrarne s 1. januarjem 2018 prekinila. Družba se po novem imenuje HSE - Energetska družba Trbovlje d. o. o. in bo skladno s sprejetim poslovnim načrtom skupine HSE za obdobje 2018 – 2020 nadaljevala z izvajanjem storitev skladiščenja naftnih derivatov v okviru obveznih državnih rezerv in sistemskih storitev v elektroenergetskem sistemu za leto 2018. Na energetski lokaciji bosta ohranjeni proizvodni enoti na tekoče gorivo (plinski blok 1 in 2,  nazivne moči 2X31,5MW), ki imata možnost zagona iz teme in s tem otočnega obratovanja v primeru izrednih razmer. S prekinitvijo postopka likvidacije HSE daje signal za nadaljnji razvoj lokacije tako na področju proizvodnje električne energije, kjer je za območje sprejet državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno, kot ostale energetsko industrijske dejavnosti.

 

 


Naslov

HSE-Energetska družba Trbovlje d.o.o.
Ob železnici 27
SI - 1420 Trbovlje

Kontakti

E: info@tet.si

W: www.tet.si

T: 03 56 51 200


Direktor

Ervin Renko