HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (TEŠ)

Pokaži na zemljevidu
Termoelektrarna Šoštanj

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. je največji termo proizvodni objekt v skupini HSE. Osnovna dejavnost je proizvodnja električne in toplotne energije za daljinsko ogrevanje. Z močjo 1105 MW (po 31. decembru 2015, ko se zaustavi blok 4 pa 850 MW) proizvede povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokriva preko polovico porabe. Povprečna letna proizvodnja električne energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh. Povprečna letna proizvodnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline znaša 320 do 400 GWh. Za omenjeno letno proizvodnjo električne in toplotne energije porabi med 3,5 in 4,0 milijonov ton premoga. Delovanje TEŠ je po proizvodnih rezultatih primerljivo z boljšimi evropskimi termoelektrarnami. Z izgradnjo šestega bloka, ki  se je konec septembra 2015, po izvedenih hladnih zagonskih preizkusih, uspešno vključil v slovensko elektro-energetsko omrežje, bodo zmanjšali stopnjo onesnaženosti okolja, izboljšali kakovost in energetsko učinkovitost ter omogočili elektrarni doseganje skladnosti z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij BAT (Best Available Technology).

Blok Nazivna moč generatorja
Blok 1 Trajno zaustavljen 31.3.2010
Blok 2 Trajno zaustavljen leta 2008
Blok 3 75 MW
Blok 4 275 MW
Blok 5 345 MW
Blok 6 600 MW
Plinske enote 2 x 42 MW

Naslov

Termoelektrarna Šoštanj
Cesta Lole Ribarja 18
SI - 3325 Šoštanj

Kontakti

Telefon: +386 (0)3 899 31 00
Faks: +386 (0)3 899 34 85
E-mail: info@te-sostanj.si
Web: www.te-sostanj.si

Direktor TEŠ

mag. Arman Koritnik