Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZA DIREKTORJA DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR IMENOVAN ANDREJ TUMPEJ

ZA DIREKTORJA DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR IMENOVAN ANDREJ TUMPEJ

Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji za direktorja Dravskih elektrarn Maribor (DEM) imenovalo Andreja Tumpeja. Dosedanji tehnični direktor DEM je bil na ta položaj, ki ga bo prevzel s 30. septembrom 2017, imenovan za mandatno obdobje štirih let. Kot direktor DEM bo zamenjal mag. Viljema Pozeba, ki je družbo vodil zadnjih osem let.

Andrej Tumpej, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je v Dravskih elektrarnah Maribor zaposlen že šestindvajset let. Na svoji dosedanji poslovni poti je opravljal funkcije na tehničnem področju, leta 2009 pa je za obdobje šestih mesecev že dodatno tudi posle direktorja družbe. Poslovodstvo HSE, ki mu je na osnovi predhodnega soglasja nadzornega sveta HSE d. o. o. zaupalo štiriletni mandat, je prepričal s strokovno pripravljenim in predstavljenim programom razvoja družbe, predvsem pa z jasno vizijo in strategijo njenega vodenja.

Novi direktor DEM je ob imenovanju povedal: »Ves čas službovanja v Dravskih elektrarnah Maribor skupaj s sodelavci, ki so veliki strokovnjaki, saj pokrivajo celotno paleto naprav in sistemov na hidro- ter sončnih elektrarnah, skrbimo za zanesljivo in varno obratovanje vseh naših elektrarn. Pri tem iščemo vedno nove rešitve za vse izzive, ki jih pred nas postavljajo proizvodne enote. Vse omenjeno, z dodatnimi organizacijskimi in tehničnimi izzivi, bo tudi rdeča nit naslednjih štirih let, s ključnim ciljem, da Dravske elektrarne Maribor tudi v prihodnje ostanejo eden najpomembnejših proizvajalcev električne energije v  Sloveniji in vitalen del skupine HSE.«

Dodatne informacije: Lidija Pavlovčič, vodja Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE, lidija.pavlovcic@hse.si; Majna Šilih, vodja Službe za komuniciranje DEM, majna.silih@dem.si

Galerija