Medijsko središče / Sporočila za javnost / SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA – ŽE SEDEMDESET LET V TOKU ŽIVLJENJA

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA – ŽE SEDEMDESET LET V TOKU ŽIVLJENJA

Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), ki je del skupine HSE, praznuje sedemdeseto obletnico svojega delovanja. V noči z 18. na 19. november leta 1947 so domači strokovnjaki od italijanskih elektriških družb prevzeli v upravljanje tedaj delujoče elektrarne na Primorskem in tako so nastale Soške elektrarne Nova Gorica. SENG je ponosen na svojo bogato tradicijo, ki je trden temelj za uspešno delovanje družbe danes, hkrati se odgovorno in dejavno sooča z izzivi prihodnosti. Rdeča nit slovesnega dogodka je povzeta v sloganu, Energija prehaja, znanje se oplaja, narava ostaja. Tako so na okrogli mizi razpravljalci spregovorili o prihodnosti trajnostne energetike in e-mobilnosti in o priložnostih severnoprimorske regije, ki se kažejo na tem področju. Slavnostni govorci so se ozrli po prehojeni poti SENG-a in poklonili generacijam zaposlenih, ki so in še soustvarjajo uspešno zgodbo družbe SENG. In nenazadnje tudi lepotici Soči, ki navdihuje s svojo pozitivno energijo.

Danes Soške elektrarne upravljajo 5 sistemskih hidroelektrarn na Soči, edino črpalno hidroelektrarno v Sloveniji in 21 malih hidroelektrarn. Že v naslednjem letu bo začela obratovati dvaindvajseta, mala hidroelektrarna Kneža. Ob svojem rojstvu so imele Soške elektrarne 52 MW inštalirane moči, danes je ta številka sedemkrat večja.

Gostitelj dogodka, direktor SENG Marjan Pintar se je v svojem govoru zahvalil številnim generacijam zaposlenih, ki so predano in odgovorno uresničevali poslanstvo družbe. Danes se njihov trud in pripadnost kažeta v stabilnem in uspešnem poslovanju družbe. Poudaril je odgovornost družbe, ki se zrcali v skrbi za družbeno in naravno okolje.

Župan mestne občine Nova Gorica Matej Arčon je izpostavil skupno zgodovino družbe SENG in domačega mesta Nova Gorica, tudi Nova Gorica namreč letos praznuje 70 let. Poudaril je pomen uspešnih in stabilnih družb kot je SENG za celotno severnoprimorsko regijo in čestital direktorju SENG za odličnost, ki jo izkazuje družba.

V nadaljevanju je generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Matjaž Marovtpoudaril pomen družbe SENG znotraj skupine HSE in širše. Izpostavil je sožitje med Soškimi elektrarnami in naravnim okoljem ter lokalno skupnostjo, ki je zgled dobre prakse in jo v skupini HSE zelo cenijo. »Neprecenljivega pomena so izkušnje, znanje in inovativnost zaposlenih na Soških elektrarnah na področju izgradnje, obratovanja in vzdrževanja hidroelektrarn in malih hidroelektrarn v preteklosti in danes.«

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je Soškim elektrarnam iskreno čestital ob njihovi 70-letnici in poudaril: »Družba SENG se je v vseh teh letih pokazala kot zanesljiv, strokoven in zaupanja vreden proizvajalec električne energije, tako iz petih velikih hidroelektrarn kot iz številnih malih hidroelektrarn in edine slovenske črpalne hidroelektrarne. Stabilnost družbe Soške elektrarne je pomembna za sinergije v elektroenergetskem sistemu.”

Da je prihodnost električna, so se strinjali vsi udeleženci okrogle mize v Novi Gorici, ki jo je na temo električne prihodnosti ob praznovanju 70. letnice delovanja, pripravila družba SENG. Regija ima namreč zmogljivosti in potenciale za nadaljnji razvoj, vendar je za to potrebno medsebojno sodelovanje.

 

Na področju trajnostne mobilnosti je še veliko potenciala in je zato čistejša mobilnost naložba v trajnostno prihodnost vseh nas, je uvodoma naslovil prof. Janez Koželj s Fakultete za arhitekturo, ki je pozval tudi k novim, okolju bolj prijaznim modelom souporabe prevoznih sredstev, od električnih koles do električnih avtomobilov. Črtomir Špacapan iz Regijske razvojne agencijeje izpostavil pomen celostnih prometnih strategij občin in tesnejše povezovanje na področju trajnostnih energetskih rešitev tudi na ravni čezmejnih in transnacionalnih sodelovanj. Kako pomembno je sodelovanje med občinami, ki upravljajo s prostorom in podjetji oziroma gospodarstvom je prikazal Rajko Leban iz Goriške lokalne energetske agencije na edinstvenem povezovalnem projektu za tehnično pomoč ELENA v višini 2,25 milijona evrov, ki bo lahko prinesel nadaljnjih 45 milijonov evrov finančnih investicij v energetsko učinkovitost stavb in v katerega jim je uspelo vključiti več kot 30 akterjev, pri čemer so javno-zasebna partnerstva nujna ter koristna. Njegova vizija je, da bi lahko v regiji tudi za trajnostno mobilnost pridobili tehnično pomoč ELENA.

 

Srečanje se je nadaljevalo z okroglo mizo Priložnost je električna – priložnosti naše regije, kjer so sodelujoči ob predstavitvi svojih pogledov izpostavili nujnost novih povezovanj, sprememb miselnosti zlasti javnega sektorja ter večjega poguma pri reševanju trajnostnih energetskih rešitev, če želimo ustvarjati dodano vrednost za prebivalce regije in za gospodarsko rast. Da bodo investicije v distribucijska omrežja v prihodnosti ključna, je povedal Uroš Blažica iz Elektro Primorske, ki je izpostavil, da v energetiki prihaja do velikih sprememb, saj postaja ključna predvsem uporabniška izkušnja. Zato so se v družbi Elektro Primorska lotili številnih pilotnih projektov s katerimi načrtujejo razvoj novih storitev, med njimi tudi Projekt EDISON, ki bi Novo Gorico in Gorico opremil s 4 polnilnimi centri za e-mobilnost in ju tako povezal.

Po besedah mag. Alide Rejec, direktorice razvoja v družbi SENG, je družba SENG svojo razvojno priložnost udejanjila v oblikovanju centra znanja za male hidroelektrarne , ki bi v prihodnosti lahko deloval tudi v čezmejnem regijskem območju. Še posebej so dragocene izkušnje in znanje SENG-a na področju malih hidroelektrarn, saj družba upravlja največ malih HE v Sloveniji. Hkrati razvoj e-mobilnosti zahteva razpršene proizvodne vire energije, kar male hidroelektrarne nedvomno so. Pri tem se SENG aktivno povezuje z novimi akterji in sodeluje pri urejanju vzdrževalnih poti ob Soči v okviru meddržavnega projekta EZTS, kot tudi podpira priložnost, da bi se v okviru skupine HSE vključili v izgradnjo novih malih hidroelektrarn, saj je vodni neizkoriščen potencial za tovrstne namene v Sloveniji in tudi v regiji še precejšen.

Bojan Sever, župan občine Idrija je izpostavil, da se že povezujejo z različnimi deležniki s katerimi so aktivno vpeti  v več pilotnih projektov na področju energetike, med njimi NEDO, 3 Smart. Največji izziv je samooskrbno omrežje in povezava pametnih mest ter skupnosti in na ta način ustvariti nove ekonomsko in tehnološko vzdržne rešitve.

Sandra Sodini iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), je udeležence seznanila s prednostmi združenja, saj je EZTS enovit pogodbeni partner, ki lahko upravlja projekte, financirane s strani EU, za obe strani meje, pri čemer je ključno, da so v praksi izvedljivi, in prinašajo skupne koristi vsem. Je pa za tovrsten pristop potrebno veliko poguma in sprememb miselnosti predvsem v javnem sektorju.

Da se na načelni ravni raznih državnih institucij več govori, kot v  praksi koristnega udejanji – za gospodarstvo in prebivalce, je izpostavil Ivo Boscarol iz Pipistrela. Ob tem je  napovedal, da bo tudi letalski promet vse bolj električen, kot tudi, da so obnovljivi viri energije in trajnostna mobilnost edine sprejemljive rešitve za ohranitev okolja.

Kako pametno izbirati projekte in oblikovati nove trajnostno naravnave poslovne modele in storitve, ki bodo prinašali dodano vrednost v času energetske revolucije, je ključni razvojni izziv za dr. Roberta Goloba iz družbe GEN-I. Napovedal je, da bo v roku petih let kupec oziroma uporabnik postavljen v središče in se bo tudi zaradi energetika korenito spremenila.

Vsi udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je na področju trajnostne energetike in e-mobilnosti v regiji še veliko priložnosti, ne glede na meje.

Galerija
floater