Medijsko središče / Sporočila za javnost / SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO PRESEGA ZASTAVLJENE PROIZVODNE NAČRTE

SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO PRESEGA ZASTAVLJENE PROIZVODNE NAČRTE

V torek, 29. novembra 2022, sta največjo sončno elektrarno v Sloveniji, ki deluje pod okriljem skupine HSE, Sončno elektrarno Prapretno (SE Prapretno), obiskali delegaciji Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije. Seznanili sta se z vlogo elektrarne v slovenskem elektroenergetskem sistemu in načinom njenega delovanja kot tudi z rezultati, ki so bili v nekaj več kot sedmih mesecih od začetka obratovanja elektrarne nadpovprečni.

Sončna elektrarna Prapretno (SE Prapretno) je s 3 MW moči trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji. Od začetka obratovanja, tj. od 4. aprila 2022, ko so se začeli zagonski preizkusi, deluje zanesljivo in brez motenj ter dosega večjo proizvodnjo od predvidene: v nekaj več kot  sedmih mesecih je proizvedla 2.951 MWh električne energije, kar je 11,7 % več od načrtovane. Doslej proizvedena sončna električna energija bi zadoščala za letno oskrbo več kot 800 slovenskih gospodinjstev, vsa v letu 2022 proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn v skupini HSE pa bi lahko oskrbovala kar 1.500 gospodinjstev.

S takšnimi rezultati SE Prapretno izkazuje dobro zasnovo in pravilno izbrano opremo ter ustrezno gradnjo, ki omogoča doseganje in preseganje planirane proizvodnje električne energije iz obnovljivega vira.

»Kot takšna je elektrarna, ki stoji na degradiranem območju bivšega odlagališča elektrofiltrskega pepela in žlindre Termoelektrarne Trbovlje, pomemben del razvojnih načrtov skupine HSE na področju t. i. zelenega prehoda,« poudarja mag. Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno, in dodaja: »Njeno moč bomo v drugi fazi povečali do skupnih približno 10 megavatov. Skupna nameščena moč vseh sončnih elektrarn v skupini HSE bo takrat predvidoma znašala  že preko 30 MW, kar pomeni desetkratno povečanje sedanje zmogljivosti SE Prapretno v dveh do treh letih.«

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Sedemnajst hidroelektrarn, osemindvajset malih hidroelektrarn in ena črpalna hidroelektrarna na porečjih Save, Drave in Soče ter sedem sončnih elektrarn letno proizvede več kot dve tretjini vse slovenske električne energije iz obnovljivih virov ter sestavlja približno polovico celotnega proizvodnega portfelja skupine HSE.

 

Več: HSE Sonce | HSE

Galerija
floater