Medijsko središče / Sporočila za javnost / NS HSE SE JE SEZNANIL Z ODSTOPNO IZJAVO GENERALNEGA DIREKTORJA DRUŽBE MATJAŽA MAROVTA IN DAL SOGLASJE K RAZVOJNEMU NAČRTU SKUPINE HSE

NS HSE SE JE SEZNANIL Z ODSTOPNO IZJAVO GENERALNEGA DIREKTORJA DRUŽBE MATJAŽA MAROVTA IN DAL SOGLASJE K RAZVOJNEMU NAČRTU SKUPINE HSE

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) se je na današnji redni seji seznanil z odstopno izjavo generalnega direktorja družbe Matjaža Marovta, ki jo je v petek, 25. januarja 2019, podal iz osebnih razlogov. Postopki za imenovanje novega generalnega direktorja družbe že potekajo. Matjaž Marovt ostaja v HSE do primopredaje poslov, s čimer je zagotovljeno nemoteno delovanje družbe in skupine HSE.

Na današnji seji so nadzorniki dali soglasje tudi k Razvojnemu načrtu skupine HSE za obdobje 2019 – 2023 s pogledom do leta 2030. Gre za enega ključnih dokumentov skupine HSE, ki je kot takšen zastavljen ne le celovito, temveč tudi ambiciozno. Glavni poudarki, ki iz njega izhajajo, so povečanje obsega in učinkovitosti proizvodnega portfelja, širitev razvojnih in produktnih potencialov ter nadaljnja krepitev trženjske dejavnosti. Razvojni načrt je nujen za učinkovito upravljanje in rast proizvodnega portfelja, zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga, izboljšanje finančnega položaja ter pridobivanje in razvoj najboljših kadrov, pomemben pa je tudi za povečevanje deleža obnovljivih virov energije, predvsem na račun še neizkoriščenega vodnega potenciala.

Razvojni načrt skupine HSE, na katerega je danes dal soglasje nadzorni svet, bo poslovodstvo HSE predložilo v sprejem ustanovitelju, to je Slovenskemu državnemu holdingu.