Medijsko središče / Sporočila za javnost / KONČNA ARBITRAŽNA ODLOČBA V ZADEVI UGLJEVIK: OB USPEŠNEM NASTOPANJU DRUŽBE HSE POLEG 67 MILIJONOV EVROV GLAVNICE PRISOJENIH TUDI VEČ KOT 58 MILIJONOV EVROV OBRESTI

KONČNA ARBITRAŽNA ODLOČBA V ZADEVI UGLJEVIK: OB USPEŠNEM NASTOPANJU DRUŽBE HSE POLEG 67 MILIJONOV EVROV GLAVNICE PRISOJENIH TUDI VEČ KOT 58 MILIJONOV EVROV OBRESTI

Arbitražni tribunal s sedežem v Beogradu, ki je julija letos izdal drugo delno odločbo v zadevi Ugljevik na izplačilo odškodnine 67 milijonov evrov iz naslova nedobavljene električne energije iz termoelektrarne Ugljevik in nekvantificiran znesek zamudnih obresti od 1. 1. 2022 dalje, je 19. oktobra 2023 izdal končno arbitražno odločbo. Z njo je odločil o pripadajočih obrestih in stroških postopka, in sicer je toženi stranki naložil izplačilo še 58,2 milijona evrov obresti, natečenih v obdobju do dne 31. 12. 2021. Družbo Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring (EGS-RI), ki je imetnica predmetnih terjatev, je ves čas arbitražnega postopka uspešno zastopal Holding Slovenske elektrarne (HSE).

Spomnimo: Družba EGS-RI je v obdobju 1981 – 1991 sodelovala pri izgradnji Rudnika in termoelektrarne Ugljevik (RiTE Ugljevik). Začetek arbitražnega postopka zoper RiTE Ugljevik sega v junij 2014. Takrat je HSE za EGS-RI zoper družbo RiTE Ugljevik vložil zahtevo za ad hoc arbitražo s sedežem v Beogradu. Gre za spor EGS-RI v zvezi z vlaganji v izgradnjo rudnika in termoelektrarne ter skupaj več kot 5 TWh nedobavljene dolgovane električne energije. HSE je arbitražni postopek zoper RiTE Ugljevik, skladno s sklepom vlade, vodil po pooblastilu družbe EGS-RI.

»Del spora, ki je več kot 30 let obremenjeval odnose z energetiko Republike Srbske, dobiva epilog. V HSE obe odločbi arbitražnega sodišča štejemo za izjemen dosežek v velikih mednarodnih arbitražnih sporih,« pravi dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.

Uroš Podobnik, poslovni direktor HSE, ki je s pravno ekipo HSE usklajeval vse aktivnosti arbitražnega postopka na strani HSE, pa dodaja: »Uspeh je posledica več kot desetletnega trdega strokovnega dela in dokazuje, da smo z vrhunsko ekipo pravnikov kos tudi najbolj zahtevnim mednarodnopravnim postopkom.«

Celotni znesek, tj. z upoštevanjem vseh natečenih obresti do današnjega dne preko 130 milijonov evrov, je bil prisojen v korist EGS-RI, ki je v 100 % lasti Republike Slovenije, pri čemer je HSE upravičen do povračila stroškov in plačila za uspeh v arbitražnem postopku. Kljub izdaji končne arbitražne odločbe pred beograjskim arbitražnim tribunalom pa odprto ostaja še vprašanje nedobave električne energije od 1. 1. 2022 dalje ter postopek zoper državo BiH pred arbitražnim tribunalom v okviru Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov (ICSID) s sedežem v Washingtonu, v katerem se bosta ugotavljala temelj odškodninske terjatve in, nadalje, višina škode iz naslova kršitev pravil o zaščiti tujih investicij.

 

floater