Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRUŽBA HSE USPEŠNO NASTOPALA V ARBITRAŽNEM POSTOPKU ZOPER RUDNIK IN TERMOELEKTRARNO UGLJEVIK: PRISOJENIH KAR 67 MILIJONOV EVROV GLAVNICE

DRUŽBA HSE USPEŠNO NASTOPALA V ARBITRAŽNEM POSTOPKU ZOPER RUDNIK IN TERMOELEKTRARNO UGLJEVIK: PRISOJENIH KAR 67 MILIJONOV EVROV GLAVNICE

Arbitražni tribunal s sedežem v Beogradu je po skoraj desetih letih izdal delno odločbo, da je družba Elektrogospodarstvo Slovenije (EGS-RI) upravičena do izplačila 67 milijonov evrov nadomestila iz naslova nedobavljene električne energije iz Termoelektrarne Ugljevik v Republiki Srbski v obdobju od junija 2011 do decembra 2021 ter zamudnih obresti od 1. 1. 2022 do dneva plačila. Družbo EGS-RI je v arbitražnem postopku ves čas, skladno s sklepom vlade, uspešno zastopal Holding Slovenske elektrarne (HSE). »To je izjemen uspeh HSE v dolgotrajnem postopku uveljavljanja nesporne pravice slovenskega elektrogospodarstva iz naslova preteklih vlaganj,« pravi dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE o odločbi beograjskega ad hoc arbitražnega tribunala, zoper katero pritožba ni več možna.

Družba EGS-RI je v obdobju 1981 – 1991 sodelovala pri izgradnji Rudnika in termoelektrarne Ugljevik (RiTE Ugljevik). Spor, povezan z njenimi vlaganji v TE Ugljevik, sega v junij 2014. Takrat je HSE za EGS-RI zoper družbo RiTE Ugljevik vložil zahtevo za ad hoc arbitražo s sedežem v Beogradu. Gre za spor EGS-RI v zvezi z vlaganji v izgradnjo rudnika in termoelektrarne ter skupaj več kot 5 TWh nedobavljene dolgovane električne energije. HSE je arbitražni postopek zoper RiTE Ugljevik vodil po pooblastilu družbe EGS-RI. Uroš Podobnik, poslovni direktor HSE, ki je s pravno ekipo HSE usklajeval arbitražni postopek na slovenski strani, pravi: »Dolgoletni trud strokovne ekipe HSE, ki je skupaj s sodelujočimi odvetniki nastopala v arbitraži, je poplačan. Gre za še en velik korak v postopkih zoper tuje subjekte pred tujimi forumi, na katerega smo lahko upravičeno ponosni.« To je namreč že drugi velik uspeh HSE na mednarodnem sodnem parketu. Spomnimo: HSE in TEŠ sta leta 2021 s skupino General Electric v korist TEŠ podpisala izvensodno poravnavo, skupaj vredno 261 milijonov evrov. 

V nadaljevanju postopka bo arbitražni tribunal odločal še o višini obresti za obdobje med 12. 6. 2011 do 31. 12. 2021. Odprto pa ostaja še vprašanje nedobave električne energije od 1. 1. 2022 dalje ter arbitražni postopek zoper državo BiH pred mednarodnim sodiščem v New Yorku, v katerem se bosta ugotavljala temelj odškodninske terjatve in, nadalje, višina škode iz naslova kršitev pravil o zaščiti tujih investicij. Predmetni investicijski arbitražni postopek se bo po večletnem mirovanju nadaljeval po zaključku ad hoc arbitraže.

Galerija
floater