Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE OBISKAL GENERALNI SEKRETAR ZDRUŽENJA EURELECTRIC

HSE OBISKAL GENERALNI SEKRETAR ZDRUŽENJA EURELECTRIC

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes obiskal generalni sekretar združenja EURELECTRIC Kristian Ruby. Dogovorili so se, da bo HSE v sodelovanju z združenjem prevzel pobudo za krepitev povezovanja proizvodnih družb zahodnega Balkana, s poudarkom na pospeševanju trajnostne oskrbe z električno energijo v regiji.

Kristian Ruby je bil za generalnega sekretarja EURELECTRIC-a, ključnega energetskega združenja na nivoju EU, ki zastopa interese evropskih energetskih družb do Evropske komisije, imenovan januarja 2017. Združenje predstavlja sektor elektroenergetike v 30 evropskih državah in povezuje 3500 podjetij v proizvodnji in distribuciji električne energije. V četrtek, 16. marca 2017, je v okviru obiska Slovenije, ki je pomembna članica tega sektorskega združenja, opravil pogovore tudi na HSE kot največjemu slovenskemu proizvajalcu električne energije in ključnemu slovenskemu članu sekcije EURELECTRIC.

»Glavna tema pogovorov je bila krepitev pogajalske moči proizvodnih družb pri uveljavljanju njihovih interesov iz naslova zimskega svežnja. Govorimo seveda o spremembah energetske zakonodaje v EU po letu 2020,« je pojasnil Gorazd Skubin, generalni direktor HSE. Pri tem je eden najpomembnejših ciljev zagotoviti enakopraven položaj na trgu družbam, ki niso bile deležne podpor za obnovljive vire energije in kljub temu nosijo največje breme intenzivnega prehoda na brezogljično proizvodnjo električne energije po letu 2050.

Z generalnim sekretarjem Kristianom Rubyjem so se pogovarjali, da bi HSE v sodelovanju z združenjem EURELECTRIC prevzel pobudo za krepitev povezovanja proizvodnih družb zahodnega Balkana. »Poudarek pri tem bo na pospeševanju trajnostne oskrbe z električno energijo v regiji na tržnih načelih in na okoljsko sprejemljiv način. Slovenija ima za potrebe evropske energetske tranzicije pomembne vodne vire. Zagotavljanje dobičkonosnosti virov v novem tržnem okolju pa bo posebej pomembno  pri varni energetski oskrbi regije,« je po sestanku na HSE povedal Kristian Ruby, generalni sekretar združenja.

EURELECTRIC bo svojo tradicionalno letno konferenco leta 2018 organiziral v Sloveniji.

Več o združenju EURELECTRIC: http://www.eurelectric.org; Več o generalnem sekretarju EURELECTRIC: http://www.eurelectric.org/media/295143/new-eurelectric-secretary-general-final-pr-amr.pdf