Medijsko središče / Sporočila za javnost / HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE MAJA 32 ODSTOTKOV NAD LANSKO PROIZVODNJO

HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE MAJA 32 ODSTOTKOV NAD LANSKO PROIZVODNJO

Hidroelektrarne skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) so meseca maja znova presegle zastavljene načrte. Dravske elektrarne Maribor (DEM) so proizvedle 385 GWh električne energije in plan presegle za 23 odstotkov, Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) pa s 124 GWh proizvedene električne energije za kar 52 odstotkov. Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), kjer ima HSE 49-odstotni delež, so maja proizvedle 46 GWh električne energije, kar je 80 odstotkov več od planirane proizvodnje.

Skupaj so hidroelektrarne skupine HSE v obdobju januar – maj 2021 proizvedle 1.838  GWh električne energije, kar je 23 odstotkov več od planirane in 32 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

 »Ugodna hidrologija letošnjega leta in odlična pripravljenost naših proizvodnih objektov – pretekli teden smo zaključili zadnji za letos načrtovan redni remont – sta, kljub višje postavljenim planom proizvodnje, rezultirali v znatno višji proizvodnji od načrtovane. Ob rednem vzdrževanju obstoječih objektov pa neprestano snujemo tudi nove za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Prejšnji teden smo tako s strani Upravne enote Ptuj prejeli gradbeno dovoljenje za novogradnjo objekta sončne elektrarne Zlatoličje – segment pet. Načrtujemo, da bo zgrajena konec tega oziroma v začetku naslednjega leta. Gre za manjši del (nazivne moči skorja 2,7 MWp) večje sončne elektrarne v nastajanju na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin,« je povedal Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor.

Holding Slovenske elektrarne je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji: v letu 2020 smo proizvedli kar 88 odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Tudi vsi naši načrti so usmerjeni v širitev nabora projektov, ki bodo ključnega pomena pri prehodu v brezogljično družbo. V začetku julija bomo začeli graditi največjo sončno elektrarno v Sloveniji, SE Prapretno, ki bo stala na degradiranem območju v občini Hrastnik in prvo energijo v sistem predvidoma oddala še pred koncem letošnjega leta. Projekt Prapretno nastaja na območju, ki je v preteklosti služilo za odlaganje pepela iz tamkajšnje termoelektrarne.

 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Galerija
floater