Medijsko središče / Sporočila za javnost / DVAJSET LET PODJETJA HSE INVEST: SKORAJ OSEMSTO USPEŠNO IZVEDENIH PROJEKTOV

DVAJSET LET PODJETJA HSE INVEST: SKORAJ OSEMSTO USPEŠNO IZVEDENIH PROJEKTOV

HSE Invest, družba skupine HSE s sedežem v Mariboru, junija praznuje 20. obletnico obstoja in delovanja. V tem času so uspešno izvedli skoraj osemsto energetskih projektov, s katerimi so slovenski elektroenergetski sistem obogatili za 1.200 MW moči. Danes je HSE Invest z ekipo več kot petdesetih strokovnjakov vodilno podjetje s področja načrtovanja in izvedbenega inženiringa pri velikih sončnih elektrarnah ter energetskem koriščenju vetrnega in vodnega potenciala. V zadnjih letih so posebej aktivni tudi pri zagotavljanju okoljskih rešitev, na področju tako imenovanega okoljskega gradbeništva. Kot celotna skupina HSE je namreč tudi HSE Invest zavezan odločnemu prehodu v brezogljično družbo in bo v njem še naprej tvorno sodeloval.
Glavna dejavnost družbe HSE Invest je svetovalni inženiring za vse vrste objektov, ki ga izvajajo od najzgodnejših faz projekta do izgradnje in predaje objekta. Sodelujejo predvsem pri vzpostavitvi novih proizvodnih objektov, ki so okoljsko prijaznejši (sončne, vetrne in nove hidroelektrarne), ter pri projektih, ki vodijo do učinkovite rabe energije.

Največ referenc imajo na hidro področju, kjer so se v letu 2002, takoj po ustanovitvi, vključili v projekt izgradnje petih hidroelektrarn na spodnji Savi. Aktivni so bili tudi pri obnovah obstoječih hidroelektrarn v Sloveniji: leta 2013 so uspešno zaključili obnovo največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje, ki je obsegala tudi obnovo jezu v Melju in obnovo 17 km dolgega dolvodnega kanala. Sodelovali so pri izgradnji prve črpalne hidroelektrarne v Sloveniji, čHE Avče na Soči, izkušnje pa imajo tudi z meritvami in načrtovanjem izkoriščanja vetrnega potenciala, projekti izkoriščanja odpadne toplote, soproizvodnje toplotne in električne energije ter izkoriščanja geotermalne energije. HSE Invest se vse pogosteje pojavlja tudi kot projektant in inženir na infrastrukturnih projektih: sodelovali so pri izgradnji cest, mostov, viaduktov, podpornih zidov in visokih gradenj. Podjetje je sodelovalo tudi pri izgradnji največjega termo proizvodnega objekta v Sloveniji, šestega bloka šoštanjske termoelektrarne, brez katerega si v Sloveniji trenutno še ne moremo predstavljati zadostne samooskrbe z električno energijo in zanesljivega delovanja našega elektroenergetskega sistema. In končno, aktivnosti podjetja HSE Invest niso omejene samo na Slovenijo, saj so mnoge projekte izvedli tudi na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Srbiji in celo v Južnoafriški Republiki.

V zadnjem času veliko pozornosti namenjajo razvoju sončnih elektrarn in so tudi največje projektantsko podjetje s tega področja. Aktivno se ukvarjajo z renaturalizacijo v preteklosti degradiranih območij: primer takšne dobre prakse je nedavno zgrajena Sončna elektrarna Prapretno, ki je s 3 megavati moči trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji. Skupna moč vseh »sončnih« projektov, pri katerih bo sodeloval HSE Invest, znaša več kot 50 MW, s čimer se lahko oskrbuje približno 800 gospodinjstev.
Mag. Jure Šimic, direktor družbe HSE Invest, vidi energetsko prihodnost v novih razpršenih proizvodnih virih energije iz obnovljivih virov: »Govorim predvsem o velikih sončnih elektrarnah, večjih enotah hidroelektrarn ter vetrnih polj. Zaradi zagotavljanja prožnosti, ki jo potrebuje operater prenosnega sistema, pa bo velika pozornost namenjena tudi hranilnikom energije: baterijskim hranilnikom, črpalnim elektrarnam, vodikovim tehnologijam in podobno. V družbi HSE Invest redno spremljamo razvoj potreb in tehnologij v energetiki in verjamemo, da bomo pri njihovi implementaciji še naprej pomemben poslovni partner.«
Več v pogovoru z direktorjem družbe HSE Invest mag. Juretom Šimicem na povezavi: https://www.hse.si/sl/pogovor-mag-jure-simic-direktor-druzbe-hse-invest/

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE