HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Vodstvo in organizacija

Vodstvo krovne družbe

Fotografija finančnega direktorja
Stojan Nikolić, finančni direktor HSE

Nadzorni svet krovne družbe

Milan Perović, predsednik
dr. Boštjan Markoli, namestnik predsednika
dr. Miloš Pantoš
Črt Slokan
mag. Drago Štefe
dr. Viktor Vračar
Matjaž Marovt
mag. Barbara Gorjup
Boštjan Jančar (predstavnik zaposlenih)
Jernej Otič (predstavnik zaposlenih)
Vanja Živanić Jovanović (predstavnica zaposlenih)
Damjan Lipušček (predstavnik zaposlenih)


Družbe v skupini HSE

Družba Vodstvo
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Stojan Nikolić
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. mag. Viljem Pozeb
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Marjan Pintar
Srednjesavske elektrarne d.o.o. dr. Matjaž Eberlinc
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. v likvidaciji Luka Podjed, likvidacijski upravitelj
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. mag. Arman Koritnik
Premogovnik Velenje d.d. mag. Ludvik Golob, mag. Mojca Letnik
HSE Invest d.o.o. Sandi Ritlop
HSE Balkan Energy d.o.o. Irena Stare in Drago Skornšek
HSE Adria d.o.o. Marko Halužan in Irena Stare
HSE Mak Energy DOOEL mag. Gregor Karlovšek in Drago Skornšek
HSE BH d.o.o. Zlatko Sahadžić
Podružnica HSE Praga mag. Gregor Karlovšek
Predstavništvo HSE Bukarešta Drago Skornšek