HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Vodstvo in organizacija

Vodstvo krovne družbe

Fotografija generalnega direktorja
Matjaž Marovt, generalni direktor HSE
Fotografija finančnega direktorja
Stojan Nikolić, finančni direktor HSE

Nadzorni svet krovne družbe

Milan Perović, predsednik

dr. Boštjan Markoli, namestnik predsednika

dr. Miloš Pantoš

dr. Viktor Vračar

mag. Barbara Gorjup

Vesna Cukrov

Boštjan Jančar (predstavnik zaposlenih)

Jernej Otič (predstavnik zaposlenih)

Petja Rijavec (predstavnica zaposlenih)


Družbe v skupini HSE

Družba Vodstvo
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Matjaž Marovt, Stojan Nikolić
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Andrej Tumpej
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. mag. Radovan Jereb
Srednjesavske elektrarne d.o.o. dr. Matjaž Eberlinc
HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o. Ervin Renko
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. mag. Arman Koritnik
Premogovnik Velenje, d.o.o. mag. Ludvik Golob, mag. Mojca Letnik
HSE Invest d.o.o. Miha Pečovnik
HSE Balkan Energy d.o.o. Irena Stare, Drago Skornšek
HSE Adria d.o.o. Irena Stare
HSE Mak Energy DOOEL mag. Primož Pogačnik Drago Skornšek
HSE BH d.o.o. Zlatko Sahadžić
Podružnica HSE Praga Drago Skornšek
Predstavništvo HSE Bukarešta Drago Skornšek