HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
18.10.2017
Hidroelektrarne:   7.341,823 MWh
Termoelektrarne:   9.330,466 MWh
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Izpostavljene vsebine

Časopis Energija
Časopis Energija
V novi, septembrski izdaji časopisa Energija si lahko preberete tudi intervju s Stojanom Nikolićem, finančnim direktorjem HSE.
Več
Intervju z generalnim direktorjem HSE Matjažem Marovtom
Intervju z generalnim direktorjem HSE Matjažem Marovtom
Sobotna priloga Dela, 9. september 2017 (avtorja Brane Piano in Borut Tavčar)
Več

Novice

HSE v številkah?

3.671 zaposlenih v skupini.
8.294 GWh proizvedene energije.
Številni otroci in mladostniki vključeni v projekte Modri Jan in Modra generacija.