Medijsko središče / Sporočila za javnost / Župan Hrastnika se je seznanil z možnostmi ureditve habitatov v okviru gradnje hidroelektrarn

Župan Hrastnika se je seznanil z možnostmi ureditve habitatov v okviru gradnje hidroelektrarn

Župan občine Hrastnik Marko Funkl si je na povabilo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), investitorja v hidroelektrarne na srednji Savi, ogledal hidroelektrarno Brežice in ureditev prehoda za vodne organizme oziroma tako imenovano ribjo stezo, ribiške proge ter habitatov za vodne in druge živalske ter rastlinske vrste, ki so bili urejeni v času gradnje hidroelektrarne, kot tudi območje, ki je predvideno za ureditev vodnega centra ter kajakaške proge. V okviru zelenega prehoda zasavske regije po opustitvi premoga v obnovljive vire energije je v občini Hrastnik predvidena izgradnja Hidroelektrarne Suhadol.

Koncesijska pogodba, ki so jo 2. oktobra 2020 podpisali predstavniki investitorja in države, predvideva ureditev habitatov za vodne za vodne in druge živalske ter rastlinske vrste, tudi prehodov za vodne organizme oz. ribjih stez, ureditev obrežja in protipoplavno zaščito. Projekt je trenutno v fazi umeščanja v prostor, župan Funkl pa se je seznanil z ureditvijo, ki je bila implementirana s hidroelektrarno Brežice.

Hidroelektrarna Brežice je peta v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi z nazivno močjo 47,4 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 GWh.
Hidroelektrarna Brežice v slovenski elektroenergetski sistem prispeva električno energijo iz obnovljivega vira energije, vode, ki predstavlja dober odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, oziroma obnovljive energije za letno oskrbo 40.000 povprečnih slovenskih gospodinjstev, nudi pa tudi izvajanje sistemskih storitev, ki so nujne za zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema in oskrbo z električno energijo. Elektrarna je trenutno upravljana lokalno.
Hidroelektrarna Brežice je energetski objekt družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), ki je v 49-odstotni lasti družbe HSE in 51-odstotni lasti družbe GEN.

Hrastnik tako ostaja energetska lokacija in stopa na pot zelene transformacije s položitvijo temeljnega kamna za izgradnjo sončne elektrarne Prapretno, ki bo 3. julija 2021, na Dan rudarjev.

 

floater