Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZELENA LUČ ZA GRADNJO BLOKA 6 TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

ZELENA LUČ ZA GRADNJO BLOKA 6 TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji 5. redni seji obravnaval tretjo verzijo noveliranega investicijskega programa za izgradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ). Člani nadzornega sveta so soglašali, da je Novelirani investicijski program primerna podlaga za začetek realizacije projekta. Nadzorni svet ugotavlja, da so dani tudi pogoji, da HSE izda starševsko garancijo za investicijo. Hkrati je bilo generalnemu direktorju HSE, Borutu Mehu, dano predhodno soglasje k dokapitalizaciji TEŠ do višine 85,4 mio EUR še v tem letu. Prižgana je bila tudi zelena luč za  zaključne dogovore o ostalih virih financiranja te, za skupino HSE in državo pomembne naložbe v energetiko.

Prva verzija investicijskega programa je bila izdelana leta 2006 in je bila osnova za pridobitev kredita Evropske investicijske banke (EIB) v višini 350 mio EUR. Zaradi spreminjanja razmer na področju cen specifične tehnološke opreme, cen električne energije, CO2 kuponov, povečanih stroškov financiranja (dražja posojila, visoke obresti) se je ves čas spreminjala tudi predračunska vrednost investicije. Predračunska vrednost projekta, ki je s stroški investiranja v aprilu 2009 že presegla 1,34 mrd EUR, se je znižala za 239 mio EUR, na 1,103 mrd EUR, brez stroškov financiranja pa na 997 mio EUR.
Znižanje investicijske vrednosti ni šlo na račun krčenja obsega pogodbenih del, temveč je posledica izpogajane nižje cene glavne tehnološke opreme, znižanja cene naprave za razžvepljevanje ter tudi  gradbenih del, stroškov investitorja in stroškov financiranja.

Nadzorni svet HSE je pri današnjem odločanju upošteval več dejavnikov, med katerimi izstopajo glavni razlogi za investicijo. Projekt gradnje šestega bloka TEŠ je uvrščen v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023 ter je kot takšen strateškega pomena za državo. Z izgradnjo bloka 6 bodo v TEŠ iz štirih milijonov ton premoga, namesto sedanjih 3.600 GWh, do leta 2025 letno  proizvedli do 4.700 GWh električne energije, zatem pa bo, ob znižani količini lignita,  do leta 2054 postopoma padala do končnih 2400 GWh letno. Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da se bodo zaradi boljšega izkoristka bloka 6, ta bo dosegel 43 %, hkrati močno zmanjšali vplivi prašnih delcev, SO2, NOx, CO in CO2 na okolje. Za enako količino električne energije, kot so jo leta 2007 pridobili v blokih 1 do 5, bo blok 6 namesto štirih porabil tri milijone ton lignita. Emisije CO2 na enoto proizvedene električne energije se bodo zmanjšale z 1,2 kg/kWh na 0,85 kg/kWh, izpusti SOse bodo zaradi še učinkovitejših razžvepljevalnih naprav v primerjavi z obstoječimi zmanjšali na tretjino, emisije NOx celo na četrtino, za 70 odstotkov pa se bo v okolici TEŠ 6 zmanjšala tudi raven hrupa. Skupna moč Termoelektrarne Šoštanj bo ob začetku delovanja bloka 6 narasla le za 190 MW, s postopnim zapiranjem blokov 1 – 4  pa se bo manjšala. In končno, izgradnja bloka 6 predstavlja, za Šaleško dolino in državo, socialno in stroškovno primeren scenarij postopnega zapiranja Premogovnika Velenje. Dejstvo je, da bo s potekom življenjske dobe bloka 6, predvidoma leta 2054, zaključena tudi premogovniška dejavnost v Šaleški dolini.

Investicija v blok 6 bo financirana iz naslednjih virov: 300 mio EUR  bodo znašali lastni viri HSE in partnerja/ev, 100 mio EUR predstavljajo lastni viri investitorja, to je TEŠ, ca 500 mio EUR bodo znašali krediti EIB in EBRD, ostali krediti (HSE, poslovne banke, partnerji) pa 200 mio EUR.

Dr. Franc Žerdin, predsednik nadzornega sveta HSE, je ob zaključku seje izrazil zadovoljstvo:«Po dolgih in zahtevnih pogajanjih ter usklajevanjih, povezanih z investicijo v izgradnjo bloka 6, z zadovoljstvom ugotavljam, da so izpolnjeni potrebni pogoji za začetek izvedbe zahtevne investicije v blok 6.  Nadzorni svet HSE bo s sklepom imenoval strokovno skupino za interni nadzor poteka investicije in zadolžil vodstvo družbe, da ga na vsaki seji sproti  obvešča o ugotovitvah.«

Dodatne informacije:
Dr. Franc Žerdin
Predsednik nadzornega sveta HSE
T: 041 644 366

Dodatek: Tehnološke lastnosti projekta (BAT / Best Available Technology / tehnologija za proizvodnjo električne energije iz lignita z izkoristkom nad 43 %

BLOK 6
1. Moč na pragu bloka 6 – 545,5 MW
2. Specifična poraba na pragu – 8.451 kJ/kWh
3. Cena premoga – 23,18 EUR/t (2,25 EUR/GJ)
4. Ure obratovanja s polno močjo – 6.500 ur/leto
5. Število zaposlenih – 200
6. Življenjska doba – 40 let
7. Emisija CO2 – 0,85 kg/kWh

8. Zaključeno poskusno obratovanje november 2014