Medijsko središče / Sporočila za javnost / Že 650 kupcev Modre energije

Že 650 kupcev Modre energije

Ljubljana

Častni gost na slovesnosti je bil minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, ki je desetim količinsko največjim kupcem Modre energije glede na predviden letni odjem (Krka d.d., Skupina Viator Vektor d.d., G-M&M d.o.o., Elektroinštitut Milan Vidmar, BSH Hišni aparati d.o.o., Novem Car Interior Design d.o.o., Alpos d.d., CM Celje d.d., Poslovna skupina Sava in Agroind Vipava d.d.) osebno podelil diplome. Minister je izpostavil pomen obnovljivih virov energije v mednarodnem in slovenskem prostoru ter njihovo vpetost v direktive EU in mnoge druge predpise, ki to področje urejajo. Tudi v interesu Slovenije je namreč, da s pravočasnimi ukrepi oblikuje dodatne, po možnosti tržne spodbude za proizvajalce energije iz obnovljivih virov, saj mora kot članica EU povečati delež tovrstne električne energije z 29,9% leta 1999 na 33,6% do leta 2010. Eden od korakov na poti k doseganju tega cilja je bil leta 2004 ustanovljen nacionalni oz. upravni odbor RECS Slovenija, s čimer se je tudi Slovenija vključila v mednarodni sistem RECS International. RECS International je mednarodna organizacija, ki spodbuja in promovira mednarodno trgovanje s certifikati energije iz obnovljivih virov.

Na prireditvi je spregovoril tudi predsednik upravnega odbora RECS Slovenija in direktor za poslovno področje  Holdinga Slovenske elektrarne, dr. Milan Medved: “Tudi hidroelektrarne, ki proizvajajo Modro energijo, so vključene v mednarodni sistem RECS in vsaka od teh elektrarn ima t.i. obnovljivo deklaracijo, ki vsebuje podrobne podatke o proizvedeni energiji. Kot dokaz kakovosti in sledljivosti so pri Modri energiji uporabljeni certifikati RECS, saj je za vsako MWh prodane Modre energije zagotovljena poraba oz. unovčenje RECS certifikata”, je povedal dr. Milan Medved.

Na letni ravni je trenutno 650 kupcev Modre energije, od tega se je približno 30,3% kupcev odločilo za nakup 100 odstotkov Modre energije, 34,9% za nakup 10 odstotkov Modre energije ostalih 34,8% kupcev pa se je odločilo za odstotek nakupa Modre energije v svojem odjemu med obema skrajnima možnostma. 60% vseh prihodkov od prodaje Modre energije se steka v Modri sklad, tj, sklad, namenjen razvoju področja obnovljivih virov v Sloveniji. Zbrana sredstva, ki jih bo do konca leta 2005 v skladu z do sedaj sklenjenimi pogodbami o nakupu Modre energije  predvidoma 13 milijonov SIT, bodo namenjena izključno spodbujanju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov. To bo predvsem prispevalo k varovanju okolja za sedanje in prihodnje generacije. S pomočjo Modre energije in Modrega sklada je storjen tudi eden od korakov k uresničevanju ciljev, ki si jih je Slovenija postavila ob podpisu Kjotskega protokola.

floater