Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZAKLJUČENI ŠE ŠTIRJE MEDNARODNI PROJEKTI, V KATERIH JE SODELOVAL PREMOGOVNIK VELENJE

ZAKLJUČENI ŠE ŠTIRJE MEDNARODNI PROJEKTI, V KATERIH JE SODELOVAL PREMOGOVNIK VELENJE

Premogovnik Velenje je v zadnjih treh letih kot partner vnovič sodeloval v mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so bili prijavljeni v Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS) v Bruslju. Štirje projekti, v katerih smo tokrat sodelovali, so METHENERGY PLUS, ROCD, INDIRES in INESI. Vse omenjene projekte smo skupaj s partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije, Ukrajine, Španije, Švedske, Češke in Grčije začeli izvajati že julija 2017, konec lanskega leta pa so bili uradno končani. Poleg neprecenljive dodane vrednosti, ki smo jo dobili skozi številne študije in raziskave, izmenjavo znanj, izkušnje, idejne, projektne in sistemske rešitve, je Premogovnik Velenje za udeležbo pri projektih prejel tudi sofinancirana sredstva v višini pbl. 700.000 EUR.

Tudi v času epidemije potekale številne koordinacije in usklajevanja

Vsi štirje projekti so potekali v več fazah, s številnimi koordinacijami projektne skupine. Nekaj koordinacijskih sestankov je potekalo tudi v Premogovniku Velenje, zadnje leto pa so ti zaradi epidemije koronavirusa večinoma potekali virtualno. »Premogovnik Velenje je pri projektih večinoma sodeloval z raziskovalno-razvojnim delom, ki ga opravljajo naši strokovnjaki in zaposleni. V projekte smo primarno vključevali material in opremo, ki ju potrebujemo pri našem vsakdanjem delu,« je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer in dodal, da ga veseli, da Premogovnik Velenje pri partnerjih uživa ugled modernega in visoko usposobljenega premogovnika, predvsem pa tudi dobrega partnerja, »kar smo dokazali že velikokrat, ne nazadnje tudi s kakovostnim delom pri že izvedenih mednarodnih projektih, kot so COGASOUT, LOWCARB, OPTI-MINE, M-SMARTGRID, GHG2E, TOPS, MAPROC.«

PROJEKT METHENERGY PLUS (Zajem metana iz jamskega zraka s pomočjo nanomembran oziroma katalizatorjev) – Partnerji pri projektu so bili raziskovalne inštitucije, univerze in premogovniki iz Španije, Združenega kraljestva, Grčije, Češke, Poljske, Švedske in Slovenije. Projekt je zajemal razvoj različnih tehnologij za zajem oz. izkoriščanje emisij metana iz jamskega zraka s pomočjo katalizatorjev. Delo je potekalo preko več povezanih delovnih paketov, ki so med drugim vsebovali preučitev in optimizacijo sistemov zračenja v povezavi z emisijami metana, razvoj procesov in sistemov za koncentriranje metana ter preučitev primernih katalizatorjev in reaktorjev, ki delujejo na energetskem in kemičnem principu. Za štiri premogovne bazene, obravnavane v tem projektu, so bili ugotovljeni geološki in hidrogeološki dejavniki, ki vplivajo na napovedovanje emisij metana iz aktivnih in zapuščenih premogovnikov. Za napovedovanje emisij metana med zapiranjem premogovnikov je bil razvit in uporabljen hidrogeološki model. Pripravljene in preizkušene so bile različne vrste katalizatorjev oz. adsorbentov z vidika njihove primernosti glede na koncentracije metana ter ostalih dejavnikov. V tem sklopu je bilo analiziranih in testiranih več vrst materialov, vključujoč nanomateriale, ki bi bili primerni za membrane katalizatorjev. Zadnji del projekta je bil posvečen integraciji različnih pristopov. Narejen je bil metodološki vodnik za analizo naložb energetske ali kemične uporabe metana. Obravnavane so bile različne nadgradnje uporabe tehnologij in strategija uporabe le-teh.

PROJEKT ROCD (Premogov prah – preventiva in kurativa) – Projekt, pri katerem smo sodelovali z uglednimi partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije in Španije, je obravnaval področje informacijske podpore v primeru izrednih dogodkov, saj je zagotavljanje čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu eden naših najpomembnejših strateških ciljev. Cilja projekta sta bila raziskovanje in razvoj opreme, ki bo omogočala zbiranje in izmenjavo informacij v primeru morebitne nesreče, saj je eden glavnih izzivov pri tem čim hitrejši in učinkovit odziv. V okviru projekta INDIRES so potekale aktivnosti za izdelavo aplikativnih rešitev in opreme, ki se bodo uporabljala za določitev ustreznih ukrepov in reševanje v primeru izrednih dogodkov v premogovnikih. Rezultati projekta so tako izdelava ustreznih senzorjev in merilnikov odpornih na vplive v izrednih razmerah, ekspertnih sistemov za pomoč pri določanju potrebnih ukrepov ter razvoj opreme in naprav, ki se bodo uporabljale v izrednih razmerah (komunikacijski sistemi, avtonomna vozila, letalnik, podporni elementi iz kompozitnih materialov …).

PROJEKT INDIRES (Jamsko reševanje – razvoj tehnologij in zagotavljanje informacij) – Projekt pri katerem smo sodelovali z uglednimi partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije in Španije, je obravnaval področje informacijske podpore v primeru izrednih dogodkov, saj je zagotavljanje čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu naša stalnica. Cilj projekta je bil raziskovanje in razvoj opreme, ki bo omogočala zbiranje in izmenjavo informacij v primeru morebitne nesreče, saj je eden glavnih izzivov pri tem čim hitrejši in učinkovit odziv. V okviru projekta INDIRES so potekale aktivnosti za izdelavo aplikativnih rešitev in opreme, ki se bodo uporabljala za določitev ustreznih ukrepov in reševanje v primeru izrednih dogodkov v premogovnikih. Rezultati projekta so tako izdelava ustreznih senzorjev in merilnikov odpornih na vplive v izrednih razmerah, ekspertnih sistemov za pomoč pri določanju potrebnih ukrepov ter razvoj opreme in naprav, ki se bodo uporabljale v izrednih razmerah (komunikacijski sistemi, avtonomna vozila, letalnik, podporni elementi iz kompozitnih materialov …).

PROJEKT INESI (Razvoj ekspertnega sistema NOR in sistem optimizacije logistike) – Pri projektu smo sodelovali s partnerji iz Poljske, Nemčije in Ukrajine. Namen in cilji projekta so bili povečanje učinkovitost in varnosti evropske premogovne industrije, kar je vključevalo povečanje hitrosti in varnosti pomožnih podzemnih transportnih sistemov; razvoj in preizkušanje transportnih sistemov, prilagojenih povečanju hitrosti; razvoj sistema za nadzor parametrov oprijema transportnih sredstev; izdelavo nizkoenergetskih sistemov za prezračevanje podzemnih objektov; razvoj popolnoma avtomatiziranega sistema za ugotavljanje prisotnosti ljudi na podzemnih transporterjih ter razvoj optimizacije procesa za sledenje ljudem in opremi. V sklopu izvajanja projekta smo partnerjem nudili podporo pri izvedbi testiranj v realnem okolju za pozicioniranje in sledenje ljudem in opremi ter testiranje sistema za optimizacijo in nadzor nad prezračevanjem podzemnih objektov. V največji meri smo sodelovali pri razvoju in testiranju ekspertnega sistema načrta obrambe in reševanja ter pri razvoju in vpeljavi sistema optimizacije logistike.

floater