Medijsko središče / Sporočila za javnost / Zaključena prodaja delnic družbe TDR-Metalurgija d.d.

Zaključena prodaja delnic družbe TDR-Metalurgija d.d.

Po izpolnitvi vseh obveznosti kupca je bil danes v Ljubljani na sedežu HSE d.o.o. izvršen prenos 90,78 % delnic družbe TDR-Metalurgija d.d. na novega kupca, družbo W&P Profil – Solarvalue holding, družba za upravljanje d.o.o., Ruše. K pogodbi o prodaji delnic sta predhodno dala soglasje nadzorni svet HSE in vlada Republike Slovenije. S tem so prodajalci – HSE d.o.o., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja  d.d., Holding Slovenske železnice d.o.o. in Tovarna dušika Ruše d.o.o. – v likvidaciji – omogočili družbi TDR-Metalurgija d.d., ki je že bila soočena z nevarnostjo stečaja, nadaljnji razvoj in poslovanje.

Kupec delnic, družba WP Profil – Solarvalue holding, družba za upravljanje d.o.o., je zdaj že nekdanjemu lastniku družbe TDR-Metalurgija d.d., HSE d.o.o., 15. decembra 2006 izročil trinajst bančnih garancij za zavarovanje svojih obveznosti po pogodbi ter poravnal celotno kupnino. Ker so bili tako izpolnjeni vsi pogoji za izpolnitev pogodbe, se je danes, 20. decembra 2006, izvršil prenos lastništva 2.020.775 delnic družbe TDR – Metalurgija na kupca. Kupnina za prodane delnice znaša 55 milijonov SIT in zagotovitev garancij v višini 5,9 milijona EUR za zavarovanje prevzetih obveznosti iz naslova ekološke sanacije in tehnološke posodobitve tovarne ter prevzetih obveznosti glede bodoče zaposlenosti v TDR Metalurgiji. Po priloženem poslovnem načrtu bo najprej izvedena sanacija obstoječe proizvodnje, novi lastniki pa bodo takoj začeli z uvajanjem proizvodnje novih materialov za polnjeno žico in solarnega silicija.
Med družbama HSE d.o.o. in TDR-Metalurgija d.d. je bila sklenjena tudi pogodba o nadaljnji oskrbi družbe TDR-Metalurgija d.d. z električno energijo po tržno sprejemljivih cenah.

floater