Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZAČETEK PREVZEMA IN SKLADIŠČENJA ELEKTROFILTRSKEGA PEPELA IZ ENERGETIKE LJUBLJANA

ZAČETEK PREVZEMA IN SKLADIŠČENJA ELEKTROFILTRSKEGA PEPELA IZ ENERGETIKE LJUBLJANA

HSE-Energetska družba Trbovlje (HSE-EDT) bo v skladu s sklepom trboveljskega občinskega sveta 11. septembra 2019, da se strinja s skladiščenjem elektrofiltrskega pepela v skladišču Lakonca, 24. oktobra 2019 začela prevzemati in skladiščiti elektrofiltrski pepel iz Energetike Ljubljana.

 

HSE-EDT ima dogovor z Energetiko Ljubljana za prevzem in skladiščenje pepela. Od njih bomo v naslednjih letih prevzeli 6.000 ton elektrofiltrskega pepela in žlindre s klasifikacijsko številko 10 01 01.

Kot je potrdila analiza že skladiščenega materiala, ki jo je opravil Regionalni tehnološki center Zasavje, gre za nenevaren odpadek, ki je primeren za predelavo v koristen gradbeni material, z nadomeščanjem naravnih surovin. Vse izmerjene koncentracije iz izlužka odpadka so pod mejnimi vrednostmi in ne izkazujejo nobenih nevarnosti za zdravje ljudi, kar pomeni da se ga s postopki lahko predela v inerten gradbeni material.

Elektrofiltrski pepel bo skladiščen skladno z vsemi zahtevami in standardi, na način, da se prepreči vplive na okolje.

Družba HSE-EDT bo v nadaljnjem ravnanju pepel predelala v gradbeni material, s katerim se bo rekultivirala brežina na območju Lakonce, kjer je po občinskih prostorskih načrtih predvidena obrtna cona. Družba HSE-EDT se je zavezala, da do pridobitve slovenskega tehničnega soglasja ne bo izvajala nobenih drugih manipulacij s skladiščenim elektrofiltrskim pepelom.

V skladu z dogovorom na občinski seji bo HSE-EDT omogočila vpogled v vso dokumentacijo, vezano na prevzem in skladiščenje pepela, ter oglede na območju skladiščenja pepela pooblaščenemu predstavniku občinskega sveta, ki bo o ugotovitvah tudi obveščal vodstvo občine in svetnike.