Medijsko središče / Sporočila za javnost / Začela se je gradnja akumulacijskega bazena HE Boštanj

Začela se je gradnja akumulacijskega bazena HE Boštanj

Predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne, Skupnega podviga pri izgradnji HE na Spodnji Savi in družbe NIVO, gradnje in ekologija d.d., so danes podpisali pogodbo o izvedbi gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Boštanj (LOT A3). Družba NIVO, gradnje in ekologija d.d., je bila za izvajalca gradbenih del na akumulacijskem bazenu HE Boštanj izbrana na osnovi predhodnega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS dne 12. decembra 2003, na katerega se je prijavilo enajst ponudnikov. Pogodba, vredna 1,8 milijarde SIT, jo zavezuje k izgradnji akumulacijskega bazena do 9. decembra 2005, torej slabe štiri mesece pred uradno otvoritvijo prve v verigi HE na Spodnji Savi.

Mag. Drago Fabijan, generalni direktor HSE, ki je pogodbo za LOT A3 podpisal v imenu in za račun države, je ob tej priložnosti izrazil zadovoljstvo nad potekom projekta: “V HSE smo kot koncesionar izgradnje verige HE na spodnji Savi zadovoljni tako nad terminskim in vsebinskim potekom posamičnih aktivnosti, kot so te, ki sledijo iz danes podpisane pogodbe, kot tudi nad potekom projekta kot celote. Odločitev države, da HSE ustanovi tudi zaradi izgradnje verige spodnjesavskih elektrarn, pa se v luči dejstev in številk, ki pričajo o skokoviti porabi električne energije v Sloveniji – napovedi NEP so kar 2 odstotka letno do leta 2010, potem pa 1,5 odstotka –  znova kaže kot edina pravilna.”

Zadovoljstvo nad danes podpisano pogodbo je izrazil tudi direktor projekta Skupni podvig Bogdan Barbič: “Na javnem razpisu je bil izbran najugodnejši ponudnik; prepričan sem, da bo pogodbene obveznosti izpolnil v rokih in kakovostno.”

floater