Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZA TRETJEGA ČLANA POSLOVODSTVA HSE IMENOVAN mag. MIRKO MARINČIČ

ZA TRETJEGA ČLANA POSLOVODSTVA HSE IMENOVAN mag. MIRKO MARINČIČ

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (NS HSE) je na današnji izredni seji za tretjega člana poslovodstva – poslovnega direktorja s štiriletnim mandatom –  soglasno imenoval mag. Mirka Marinčiča.

Tričlansko poslovodstvo družbe (prej dvočlansko) določa novi Akt o ustanovitvi HSE, ki ga je 28. marca 2019 sprejel Slovenski državni holding. Po novem aktu ima družba HSE enega generalnega in dva poslovna direktorja. Mag. Stojanu Nikoliću, ki je mandat generalnega direktorja nastopil 25. marca 2019, in dr. Viktorju Vračarju, ki je poslovni direktor HSE od 1. maja 2019, se bo drugi poslovni direktor pridružil  15. julija 2019, ko nastopi mandat.

»Verjamemo, da bo mag. Mirko Marinčič z znanjem in vodstvenimi izkušnjami, ki jih je pridobil v družbah slovenske energetike, pripomogel k doseganju skupnih ciljev družbe in skupine HSE«, je po današnji seji NS povedal prvi nadzornik HSE Tomaž Besek.