Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZA PROJEKT SOSEŽIGA TEŠ S POBUDO ZA MONITORING SKUPINO

ZA PROJEKT SOSEŽIGA TEŠ S POBUDO ZA MONITORING SKUPINO

Predstavniki vodstva Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) so na današnji seji sveta Mestne občine Velenje predstavili projekt načrtovanega sosežiga alternativnega goriva SRF, odgovarjali pa so tudi na vprašanja svetnic in svetnikov ter ostalih vabljenih. Danes popoldne bo vodstvo TEŠ sodelovalo tudi na okrogli mizi v Šoštanju, kjer bo projekt predstavilo zainteresirani javnosti. Dokončna odločitev o projektu sosežiga sicer še ni sprejeta, saj je treba najprej počakati na ugotovitve presoje vplivov na okolje. Zagotovo pa je pri projektu ključno tudi soglasje lokalne skupnosti.

Vodstvo TEŠ želi projekt izpeljati transparentno in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Na seji občinskega sveta je zato svetnikom predstavilo tudi pobudo za oblikovanje monitoring skupine, ki bi kontinuirano spremljala razvoj projekta. V TEŠ predlagamo, da bi bili poleg strokovnjakov člani monitoring skupine tudi predstavniki lokalnih civilnih iniciativ in okoliških občin. Želimo si in pričakujemo sodelovanje z lokalno skupnostjo v vseh fazah izvedbe projekta, torej tako pri izdelavi presoje vplivov na okolje kot tudi v nadaljevanju.

»V primeru, če bi presoja vplivov na okolje pokazala morebitne prekomerne vplive na okolje in zdravje okoliških prebivalcev, TEŠ s projektom ne bo nadaljeval,« zagotavlja direktor TEŠ Mitja Tašler. Če bodo analize in meritve v skladu z vsemi zahtevanimi parametri, bi konec leta 2021 v TEŠ predvidoma začeli s poskusnim obratovanjem sosežiga, za leto 2022 pa je predviden začetek rednega obratovanja. Po besedah direktorja TEŠ »je sosežig korak naprej k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in eden od prvih korakov k bolj zeleni energiji«. S sosežigom bi bili letni izpusti ogljikovega dioksida predvidoma za 156.000 ton nižji od dosedanjih.

Sosežig SRF pomeni korak naprej k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, kar je tudi strategija EU na poti v brezogljično družbo in hkrati strateška usmeritev skupine Holding Slovenske elektrarne, ki predvideva postopno opuščanje rabe fosilnih goriv.

Pomemben bo nadzor sestave sekundarnega goriva, predvidenega za sosežig. Gorivo bi prevzemali izključno od predelovalcev, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost goriv. Če bo pri postopku nadzora ugotovljeno kakršnokoli odstopanje, bo takšno gorivo nemudoma izločeno, zagotavlja vodstvo TEŠ. Kot kažejo izračuni, bo pri sosežigu izpustov v okolje manj, kot jih je trenutno, ko se uporablja samo lignit. Obenem se pričakuje tudi manjša količina stranskih produktov, ki nastanejo pri sosežigu (npr. pepel, žlindra…). Emisije bodo v okviru dovoljenih mejnih vrednosti. »V TEŠ želimo delovati transparentno in v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo, znižati želimo izpuste in zagotoviti učinkovit nadzor, saj stremimo k celovitim izboljšavam za razvoj regije,« poudarja generalni direktor TEŠ dr. Viktor Vračar.

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je vzpostavila tudi spletno stran www.soen.si kjer lahko pridobite vse potrebne informacije o načrtovanem projektu sosežiga. Poleg tega je mogoče preko omenjene spletne strani zastaviti različna vprašanja o projektu.

 

floater