Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZA DOSEGO CILJEV ENERGETSKE NEODVISNOSTI IN ZELENEGA PREHODA MORAMO UPORABITI VSE RAZPOLOŽLJIVE TEHNOLOGIJE

ZA DOSEGO CILJEV ENERGETSKE NEODVISNOSTI IN ZELENEGA PREHODA MORAMO UPORABITI VSE RAZPOLOŽLJIVE TEHNOLOGIJE

Na današnji konferenci Green Future Summit, ki ga je organiziral Bloomberg Adria, je nastopil tudi 𝐝𝐫. 𝐓𝐨𝐦𝐚ž Š𝐭𝐨𝐤𝐞𝐥𝐣, 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐇𝐒𝐄. Kot že večkrat doslej je poudaril, moramo, če želimo doseči cilje energetske neodvisnosti na eni in zelenega prehoda na drugi, uporabiti vse razpoložljive tehnologije, koliko katerih, pa je stvar želenega miksa in optimizacije stroškov ob upoštevanju tudi potrebnih vlaganj v omrežja.
Skupina HSE načrtuje gradnjo vseh vrst obnovljivih virov energije, vključno z hidroelektrarnami na srednji Savi, sončne in vetrne elektrarne ter koriščenje geotermalne energije. Potrebovali bomo tudi vire fleksibilnosti in shranjevalnike energije, pri čemer je posebej izpostavil vlogo črpalnih hidroelektrarn, ki so najcenejši način shranjevanja energije. Pozabiti pa ne smemo tudi na zeleni vodik, ki bo nadomeščal plin ter v naslednjih desetletjih igral pomembno vlogo pri sezonskem shranjevanju električne energije.
Pomemben del zelenega prehoda, so tudi odjemalci električne energije, ki bodo s svojo prilagodljivostjo postali aktivni odjemalci in pripomogli k zniževanju stroškov zelenega prehoda.
floater