Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZA ČLANA POSLOVODSTVA HSE – FINANČNEGA DIREKTORJA IMENOVAN STOJAN NIKOLIĆ

ZA ČLANA POSLOVODSTVA HSE – FINANČNEGA DIREKTORJA IMENOVAN STOJAN NIKOLIĆ

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne je na današnji 9. redni seji za člana poslovodstva družbe – finančnega direktorja za obdobje štirih let imenoval Stojana Nikolića; glasovanja se je zaradi nasprotja interesov vzdržal le Črt Slokan. Člana poslovodstva – tehničnega direktorja nadzorni svet na današnji seji ni imenoval.

Stojan Nikolić je bil izbran med štirimi kandidati, ki jih je nadzorni svet na osnovi delovnih izkušenj in referenc s finančnega področja ter priporočil družbe, ki deluje na področju iskanja in selekcije vodilnih kadrov povabil na osebno predstavitev, potem ko je bil zaključen postopek izbire preko javne objave prostega delovnega mesta. Z vsemi štirimi kandidati se je sestal tudi generalni direktor HSE, Blaž Košorok, vendar pri izbiri ni sodeloval.

Stojan Nikolić je finančni strokovnjak, trenutno opravlja funkcijo predsednika uprave družbe Triglav naložbe, d. d., ki je sodeloval pri mnogih prestrukturiranjih in reorganizacijah podjetij tako v Sloveniji kot v tujini.

Dodatne informacije: Služba komuniciranja HSE